nieuws

Bouwmisdrijven niet meer eeuwig strafbaar

bouwbreed

brussel ­ De vier paarsgroene meerderheidspartijen in het Vlaamse parlement hebben ­ zoals verwacht ­ in de parlementscommissie voor ruimtelijke ordening het zogeheten verjaringsdecreet goedgekeurd, waardoor vooral lichtere bouwmisdrijven na vijf jaar niet meer kunnen worden bestraft.

Het komt er dus voor de overheid op aan om voortaan zo snel mogelijk en in elk geval binnen de termijn van vijf jaar bouwmisdrijven vast te stellen. Het illegaal optrekken van woningen, zoals in het verleden veel gebeurde, wordt praktisch onmogelijk doordat voortaan ook streng wordt gecontroleerd op de ruwbouw. Wie een bouwvergunning krijgt moet voortaan een forse waarborg storten. Hij krijgt die waarborg pas terug als de ruwbouw af is op vertoon van een attest waaruit blijkt dat de ruwbouw conform de verleende bouwvergunning werd afgeleverd.

Hinder

Het gaat bij deze verjaring vooral om onder meer verbouwingen binnenshuis, de bouw van garages of andere autostaanplaatsen, muurtjes, dakkapellen, veranda’s enz. Deze regeling geldt niet voor bouwmisdrijven in ruimtelijk kwetsbare gebieden, voor bouwmisdrijven die onaanvaarbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor omwonenden en voor bouwmisdrijven die in strijd zijn met de geldende stedenbouwkundige bestemming. In deze drie gevallen is er geen verjaring mogelijk en blijft gerechtelijke vervolging onbeperkt mogelijk. De verjaringsregeling gaat in vanaf de dag van de publicatie in het Belgische Staatsblad. Wanneer dat bijvoorbeeld op 1 juli 2003 zou zijn, houdt dit in dat in één klap alle bouwmisdrijven die werden begaan vóór 1 juli 1998 verjaren, behalve wanneer ze onder de uitzonderingsbepalingen vallen.

Herstelbeleid

Het nieuwe decreet bepaalt ook dat bouwmisdrijven die vóór 1 mei 2000 in Vlaanderen werden begaan, beoordeeld zullen worden door een nog op te richten Hoge Raad voor het Herstelbeleid, die bestaat uit zeven leden onder wie vier gerechtelijke magistraten. Deze Hoge Raad moet bindende adviezen verstrekken aan de rechter over bouwmisdrijven. Tot nu toe kon de rechter die een bouwmisdrijf bestrafte met een celstraf of geldboete, alleen de afbraak van het illegale bouwwerk opleggen. Nieuw is dat hij in plaats daarvan ook bepaalde bouw­ en aanpassingswerken kan bevelen. Eveneens kan hij betaling van een geldsom opleggen die gelijk is aan de meerwaarde die het desbetreffende bouwmisdrijf heeft opgeleverd. Het parlement beoordeelt op 14 mei ­ daags voor de verkiezingen ­ het verjaringsdecreet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels