nieuws

Bouwenquête treft Dura Vermeer

bouwbreed Premium

zoetermeer ­ Bouwer Dura Vermeer blijkt flink last te hebben gehad van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Ook de hogere pensioenlasten hebben gezorgd voor lagere resultaten bij een omzetstijging van ruim 10 procent.

Het bedrijf zag de omzet vorig jaar toenemen tot net boven de 1 miljard euro tegen ruim 900 miljoen in 2001. De nettowinst daarentegen nam af met 13 procent tot 13,6 miljoen euro. Daarmee komt de nettomarge op 1,36 procent uit, lager dan Dura Vermeer als doelstelling heeft. Nu hoopt het bedrijf in 2004 het doel van 2,5 procent marge te bereiken. Het slechtere resultaat verklaart Dura Vermeer grotendeels uit verslechterde marktomstandigheden en hogere pensioenlasten.

Infra

Vooral in de infra zijn de gevolgen van de parlementaire enquête duidelijk voelbaar. Behalve dat er absoluut minder werk op de markt komt, is er ook sprake van een hoge prijsdruk bij openbare aanbestedingen. Aanbiedingen tot zelfs 30 procent onder kostprijs maakt het de dochterbedrijven die bijna volledig afhankelijk zijn van de aanbestedingsmarkt, bijzonder moeilijk.

De omzet in de divisie infra nam nog wel toe met 15 procent tot 434 miljoen. Dat is voor tweederde te danken aan de overname van Hommel, Westerlo en Dubbers­Malden. De nettowinst daalde van 8,5 miljoen in 2001 tot 5,5 miljoen vorig jaar. Ingenieursbureau Advin wist de bedrijfsopbrengsten nagenoeg gelijk te houden aan die van 2001. Het jaar werd echter met verlies afgesloten. Dura Vermeer Parkmanagement maakte vorig jaar een sterke groei door terwijl Stedelijke Ontwikkeling de afzet van haar concepten voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling eveneens zag toenemen.

De divisie Bouw­ en Vastgoed presteerde nagenoeg conform de verwachtingen. De bedrijfsopbrengsten namen met 7 procent toe tot 551 miljoen. Deze groei is volledig autonoom. De nettowinst steeg van 7,2 miljoen in 2001 naar 7,9 miljoen vorig jaar. Binnen de divisie is het afgelopen jaar een aantal maatregelen genomen gericht op kostenreductie, versterking van het productiemanagement in de werkmaatschappijen en verbetering van de risicoanalyse van aan te nemen projecten.

Voor dit jaar verwacht Dura Vermeer nagenoeg dezelfde resultaten te behalen als in 2002. Dura Vermeer maakt verder bekend dat Ton Nelissen terug is getreden uit de Raad van Bestuur in verband met zijn benoeming tot voorzitter van BouwNed en vice­voorzitter van het AVBB. Hij blijft als statutair directeur aan het bedrijf verbonden.

Bedrijfstop

Dankzij zijn vertrek komt er nu ook weer een Dura in de top van het bedrijf. De huidige directeur van Dura Bouw Rotterdam, Job Dura zal met ingang van 1 januari komend jaar de Raad van Bestuur versterken.

Een andere Dura, Daan, treedt terug als voorzitter van de Raad van Commissarissen, evenals Alexander Rinnooy Kan. Zijn plaats wordt ingenomen door een andere oud VNO­NCW­voorzitter, K. van Lede.

Reageer op dit artikel