nieuws

Boete van 400 miljoen euro dreigt voor Schiphol­Acht

bouwbreed Premium

den haag ­ Als de Nederlandse Mededingingsautoriteit bouwers beboet zoals zij heeft gedaan in Scheemda, legt een aantal bedrijven onherroepelijk het loodje. Zo hangt de Schiphol­Acht een boete van 400 miljoen euro boven het hoofd, per aannemer 50 miljoen.

Tot nu toe heeft de NMa zes rapporten tegen bouwers opgemaakt. Afgelopen week is de eerste boete opgelegd op basis van prijsafspraken. Het is voor de sector nog een meevaller dat de NMa zich uitsluitend richt op zaken na 1 januari 1998, want het merendeel van de schaduwboekhouding van oud­directeur Bos van Koop Tjuchem bevat gegevens van voor die tijd. Justitie heeft trouwens wel de bevoegdheid om ook oudere zaken te vervolgen.

De opgelegde boete van 1,2 miljoen euro (308.000 euro per bedrijf) voor wegenbouwprojecten in Scheemda, komt dicht in de buurt van de totale aanneemsom van 1,4 miljoen euro voor het hele onderhoudscontract. Als dezelfde methode wordt toegepast voor bijvoorbeeld de Schiphol­Acht komen acht bedrijven in de problemen. In dit geval gaat het om Ballast Nedam, HBG, Vermeer, KWS, NBM, Heijmans, Koop en Ooms.

Het NMa­rapport over de Schiphol­Acht kondigt aan dat vijftien infrastructurele projecten in de buurt van Schiphol onder het onderzoek vallen. Onder het kopje ‘Schipholclub’ in de schaduwboekhouding is de werkverdeling rond vijf projecten in de periode na 1998 te zien. Het totaal van de aanneemsommen van de werken A4/A9, Kaagbaan, Noordoosthoek, D­pier en J­gebied komt op 229 miljoen euro.

Uit het boeterichtsnoer van de NMa blijkt dat 10 procent van de omzet als basis dient voor de hoogte van de straf. Bij zeer zware overtredingen van de Mededingingswet wordt dat bedrag vermenigvuldigd met een factor variërend van 1,5 tot 3 (bij Scheemda was dat 2,2). De boete komt bij toepassing van deze methodiek uit op een bedrag tussen 34 en 68 miljoen euro per bouwbedrijf. De acht deelnemers zouden samen dus tussen 275 en 550 miljoen euro moeten ophoesten.

Genadeklap

Naast de Schipholclub zijn rapporten opgemaakt tegen het asfaltkartel van achttien bouwers en afspraken bij de Noord­Zuidlijn. Ook worden vijf atletiekbaanbouwers en dertien wegenbouwers in noordelijke provincies van kartelafspraken beticht.

De juridische procedures kunnen daadwerkelijke betaling van de boetes nog jaren ophouden, maar het vooruitzicht van dergelijke claims is weinig aanlokkelijk. Voor bouwbedrijven die toch al in zwaar weer verkeren, kan een dergelijke boete de genadeklap betekenen. Helemaal als het kabinet vasthoudt aan zijn voornemen om veroordeelde bedrijven uit te sluiten van nieuwe overheidsopdrachten.

Reageer op dit artikel