nieuws

‘Boekhouding corporaties mistig’

bouwbreed

naarden ­ Corporaties dienen hun vastgoed tegen bedrijfswaarde in de boeken te zetten, om betere beleidskeuzen te maken.

Volgens de toezichthouder van de branche, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CSV), bieden de huidige waarderingsmethodes geen helder beeld van de financiële situatie van een corporatie. Directeur J. van der Moolen van CSV wil dat corporaties de bedrijfswaarde van hun vastgoed hanteren omdat daarin zaken als inflatie, loopduur, onderhoud en economische ontwikkeling worden meegeteld.

Aanschafprijs

Corporaties hanteren op het moment de veel lager liggende aanschafprijs van een woning als waarderingsgrondslag.

In deze waarde zitten de actuele ontwikkelingen niet verwerkt waardoor bestuurders geen helder beeld krijgen van hun financiële positie.

De onduidelijkheid maakt het volgens Van der Moolen voor bestuurders moeilijk beleid te maken. Daarnaast wil het CFV helder krijgen wat precies het vermogen is van de corporatiesector. De sociale huisvesters staan onder politieke druk om de vermogensoverschotten in de branche in te zetten voor het aanpakken van vervallen wijken in grote steden. Corporaties zouden 10 miljard euro meer in kas hebben dan strikt noodzakelijk is voor een gezonde financiële boekhouding.

De discussie over de waarderingsgrondslag hoopt Van der Moolen binnen drie jaar af te kunnen ronden. Uiterlijk in 2008 wil hij de methode invoeren.

Afwijzend

De belangenvereniging voor corporaties Aedes ziet weinig in de verplichting om tegen bedrijfswaarde de woningen in de boeken op te nemen.

“Net als bij gewone ondernemingen moet je niet voorschrijven hoe het vastgoed wordt gewaardeerd. Zolang ze de manier waarop ze dat doen in het jaarverslag toelichten, moeten corporaties hun eigen methode kunnen bepalen”, stelt directeur P. Boerenfijn.

Volgens de historische boekwaarde heeft het totale woningbestand van de corporaties een waarde van 67 miljard euro. Wie de bedrijfswaarde berekent komt op een bedrag van 81 miljard euro.

De verkoopwaarde van alle huurwoningen die corporaties bezitten, wordt geschat op 170 miljard euro.

Reageer op dit artikel