nieuws

Beleidsvisie veiligheid tunnels uitgesteld tot najaar

bouwbreed Premium

den haag ­ Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft wederom meer tijd nodig om te komen met een beleidsvisie op de tunnelveiligheid. Zou die er eerst in november vorig jaar al liggen, later werd het deze zomer. Nu blijkt het na de zomer te worden.

De beleidsvisie, inclusief een voorstel voor de juridische verankering, wordt eerst voorgelegd aan alle betrokken partijen. Dat vergt tijd. De Tweede Kamer krijgt de visie, inclusief de uitkomst van deze consultatieronde, na de zomer toegestuurd. Een reden voor de vertraging is ook de afstemming in Europees verband. De regels die in de maak zijn voor de tunnels in het Trans Europese Netwerk van snelwegen lijken voor Nederland echter geen probleem. Het gaat om tunnels van minimaal 500 meter lengte. “De voorgestelde richtlijn bevat minimale eisen, waaraan Nederland in de meeste gevallen ruimschoots voldoet”, aldus voormalig minister De Boer van Verkeer en Waterstaat. Nederland verkiest volgens hem in een aantal gevallen hogere veiligheidsdoelen. “Zoals het er nu naar uitziet, zal de richtlijn hiertoe ook de ruimte bieden.” Over de Europese richtlijn lijkt het laatste woord ook nog niet gezegd. Enkele lidstaten, waaronder Nederland, hebben bedenkingen tegen de gedetailleerdheid van de organisatorische voorschriften in het voorstel. Volgens hen zou de richtlijn slechts de veiligheidsdoelstellingen moeten bevatten. De lidstaten zouden dan zelf mogen bekijken op welke manier ze die realiseren. De Europese richtlijn betreft zowel de uitrusting, het beheer als het onderhoud van de tunnels. Binnen tien jaar zouden alle bestaande tunnels aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Italië en Oostenrijk krijgen vijf jaar extra, wegens het grote aantal tunnels in deze landen.

Reageer op dit artikel