nieuws

Beeldbepalende OV­terminal modern symbool voor Breda van de 21ste eeuw

bouwbreed

breda ­ De gemeente Breda heeft gisteren de plannen voor het nieuwe stationsgebied gepresenteerd aan het ministerie van Vrom.

‘Den Haag’ moet namelijk het Masterplan Centraal Breda toetsen aan de afspraken die eerder zijn gemaakt. De Brabantse gemeente wil in het najaar weten met welke bijdragen de ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat over de brug komen voor het in totaal 600 miljoen euro kostende plan. Dit bedrag is inclusief nieuwbouw van vastgoed en infrastructuur. Uiteindelijk moet dat vastgoed natuurlijk ook weer geld opbrengen. Breda is door Vrom aangewezen als één van de zes Nieuwe Sleutelprojecten. De Brabantse stad krijgt dan wel geen echt HSL­station, maar verbindt de stad en de regio via shuttletreinen met die hogesnelheidslijn. Hier hoort dus een nieuwe stationsomgeving bij, inclusief kantoren, woningen en allerlei commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Breda ziet zichzelf op economisch gebied als de Poort van Brabant naar Europa. Logisch ook dat de vestiging van een ‘euregionaal’ zakencentrum deel uitmaakt van de nieuwe plannen. Dit centrum komt in het Stationskwartier, met daarbinnen een nieuwe OV­terminal als kloppend hart. Deze OV­terminal, oftewel een vervoersknoop voor openbaar vervoer, wordt door de Bredase plannenmakers als een “nieuw icoon voor de stad” beschouwd.

Dit alles vraagt om prachtige, doordachte en verantwoorde architectuur. Het Masterplan schrijft prozaïsch: “Inzet op hoogwaardige architectuur, verbijzonderd naar de ‘landmarks’ in het gebied. Kwaliteit en functionaliteit van het gebied worden verrijkt en op een hoger niveau getild.”

De ontwerpen en stedenbouwkundige visies voor de stationsomgeving zijn afkomstig van Atelier PRO uit Den Haag en BGSV bureau voor stedenbouw uit Rotterdam. Hoewel het in feite een Masterplan betreft en de uitwerkingen nog moeten gemaakt, zijn de omschrijvingen al behoorlijk gedetailleerd.

Beeldbepalend wordt de OV­terminal met als absolute blikvanger de overkapping. De omschrijving in het Masterplan liegt er niet om: “Een modern symbool voor Breda in de 21e eeuw”.

Daglicht

De kap wordt grotendeels van glas, waardoor daglicht alle kans krijgt. Een stationshal wordt tenslotte veiliger en vriendelijker als het licht en overzichtelijk is. De plannenmakers zien de stationshallen dan ook als “een vestibule voor de stad, de plek van aankomst en vertrek van en naar Breda. De eerste indruk, dus het visitekaartje van de stad”.

Behalve een beschutting tegen weer en wind en het doorlaten van zonlicht, moet de stationskap voor Breda veel meer zijn. Het Masterplan: “De stationskap verbindt en verbeeldt alle functies van het station. De kap geeft vorm aan de belangrijke Noord­Zuidverbinding door deze richting expressief te verbeelden.”

De bouw van de OV­terminal gaat zo’n vier jaar duren. Breda hoopt er in samenwerking met de NS en NS­Vastgoed volgend jaar mee te beginnen. De aanpak van de totale spoorzone denkt Breda in 2015 af te ronden. Dit najaar moet bekend zijn hoe het project financieel in elkaar gaat steken. Breda zelf investeert ruim 22 miljoen in het nieuwe station. De rest moet dus komen van de ministeries van Vrom en Verkeer en Waterstaat, NS­Vastgoed en de provincie Noord­Brabant. Als de bijdragen tegenvallen, dan zal Breda de plannen moeten aanpassen.

Reageer op dit artikel