nieuws

Bedrijfsleven blijft lustig doorsomberen

bouwbreed

den haag ­ Het bedrijfsleven blijft lustig doorsomberen over de economische ontwikkeling. Curieus genoeg verwachten de bouw en de detailhandel een licht herstel van de winstgevendheid.

De stemmingsindex van het bedrijfsleven is in het eerste kwartaal dit jaar verder gedaald. Dit heeft economisch onderzoeksbureau EIM berekend in zijn Conjunctuurmonitor. Vooral de orderpositie, bedrijvigheid en algehele economische ontwikkeling wordt als minder rooskleurig gezien dan een half jaar geleden. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2002 lijkt op onderdelen het beeld iets minder negatief. Daarbij gaat het dan vooral om bedrijvigheid en orderpositie.

Over de te verwachten bedrijvigheid lijkt het bedrijfsleven zich nu iets optimistischer te tonen dan in het vorige kwartaal. Met name in de bouw, de detailhandel en de horeca wordt nu een toename verwacht. Dat is opmerkelijk omdat tegelijkertijd de algehele economische situatie veel negatiever wordt beoordeeld. Voor de bouw kan een verklaring zijn dat in het derde kwartaal de bedrijvigheid zeer negatief werd ingeschat mede als gevolg van de bouwenquête. Per saldo daalde de stemmingsindex toen 25 procent. Nu is er een stijging van 6 punten. Overigens blijft die relatieve positieve houding in de bouw nog steeds opmerkelijk. Andere sectoren geven aan hun investeringen op een laag pitje te zetten. Al eerder is de kantorenmarkt behoorlijk ingezakt, terwijl de vraag naar bedrijfsgebouwen eveneens afneemt. Alleen in nichemarkten lijkt nog wat te doen.

Gww­sector

Mede daardoor en door het achterblijven van overheidsopdrachten, loopt ook de gww­sector niet zo wild meer. En de woningbouw wacht nog steeds op de opleving richting gewenste 100.000 waar momenteel 65.000 het hoogst haalbare lijkt.

Daarom is het eveneens opmerkelijk dat de bouw een lichte groei van de winst verwacht. Gedeeltelijk zal dat uit de verwachte omzetstijging komen. Aan de andere kant is vooral in de gww­sector een tendens waarneembaar van lage inschrijvingen waarbij zelfs onder kostprijs geen uitzondering is. De algehele negatieve houding heeft ook gevolgen voor de werkgelegenheid. Ondernemers verwachten dat die dit jaar met driekwart procent, 50.000 banen, zal verminderen. Wat daarvan al zichtbaar is, is dat de krapte op de arbeidsmarkt als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Reageer op dit artikel