nieuws

Akkoordje water

bouwbreed Premium

Akkoordje water

Tien jaar lang ging het Nederland voor de wind. We verdienden geld als water. Nu moeten we de broekriem aanhalen. Balkenende II wil zestien miljard Euro bezuinigen. Geen enkel misverstand daarover in het regeerakkoord van CDA, VVD en D66. De coalitie zal (linksom of) rechtsom alles uit de kast halen om haar gigantische ombuigingsoperatie over de Nederlandse samenleving uit te storten. Er is geen ontkomen aan. Meedoen is niet voor niets een van de motto’s van het hoofdlijnenakkoord.

Het kabinet poogt ongetwijfeld het met tal van belangengroeperingen op een akkoordje te gooien. Om te beginnen met de vakbeweging. Maar een centraal akkoord over loonmatiging lijkt voor het eerst sinds jaren heel ver weg. In de watersector ligt dat anders.

Eind juni, begin juli wordt een Nationaal Bestuursakkoord Water getekend. Het is voor het eerst in de lange waterstaatsgeschiedenis van Nederland dat rijk, provincies, gemeenten en waterschappen tamelijk vergaande afspraken maken over wat wordt genoemd ‘het op orde krijgen en op orde houden van het totale watersysteem in Nederland’. Een probleem: waar halen we in deze barre tijden het geld vandaan?

Volgens het NBW is alleen al voor het op orde brengen van dat watersysteem tot 2015 circa acht miljard euro nodig is. Tot 2050 moet met het dubbele van dat bedrag rekening worden gehouden. Het systeem moet immers ook op orde blijven. De komende vier jaren is volgens het waterpact van de vier overheden al circa 1,3 miljard euro nodig.

Vinden hiervan iets terug in het regeerakkoord? Al bladerend valt op dat het nieuwe kabinet het NBW een warm hart toedraagt. Water staat op de agenda. En wat meer is: er wordt dit jaar al 100 miljoen euro vrijgespeeld om de uitvoering van het NBW een impuls te geven. Het gaat weliswaar om een eenmalige aanmoedigingspremie, maar toch.

Zoeken we verder, dan zien wij dat het rijk niet meer kan of wil bijdragen aan het regionale waterbeheer, waar het in het bestuursakkoord toch vooral om gaat. De drie partners van het rijk worden geacht toch vooral hun eigen broek op te houden.

Kunnen zij dat ook? De waterschappen schijnen in totaal zo’n 600 à 700 miljoen euro op de plank te hebben liggen voor honderden NBW­achtige projecten. Maar de provincies en de gemeenten hebben geen geld in de knip. Conclusie: een gat van ruim een half miljard euro.

Bij Balkenende II hoeven de decentrale overheden niet aan te kloppen. Den Haag vindt dat zij al meer dan genoeg doet aan kustverdediging en aan de veiligheid langs de grote rivieren. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn voor het waterbeheer op het land op zichzelf aangewezen. Waar halen zij de komende jaren dan de benodigde bedragen vandaan? U voelt ‘m al aankomen. Juist ja, bij het bedrijfsleven en de burger.

Reken er maar op dat de gemeenten en waterschappen er niet aan ontkomen hun waterheffingen (rioolrecht, zuiveringsheffing, waterschapsbelasting) te verhogen. Een middelgroot bedrijf kost dat op jaarbasis wellicht enkele honderden euro’s extra. En uitgaande van zo’n vijf miljoen huishoudens, is ook de doorsnee burger straks enkele tientallen Euro’s per jaar meer kwijt. Over akkoorden gesproken. Bent u akkoord?

Jelle Leenes

Reageer op dit artikel