nieuws

Aanzienlijke stijging werkloosheid België zeer verontrustend

bouwbreed

brussel ­ De werkloosheid in België is vorige maand sinds augustus 2000 voor het eerst boven de 400.000 personen gestegen. In april kwamen er 4610 nieuwe uitkeringsgerechtigde werklozen bij, hetgeen het landelijk totaal op 400.353 bracht.

Dat heeft de Belgische minister van arbeid, Laurette Onkelinx, bekendgemaakt. De werkloosheidsgraad bedraagt nu 11,6 procent van de beroepsbevolking.

De Confederatie Bouw (de nationale aannemersorganisatie) beschikt nog niet over de werkloosheidscijfers van april voor de bouw. Maar tot en met maart bedroeg het aantal werklozen in de Belgische bouw ruim 25.000. Ondanks deze hoge werkloosheid bestaat er een groot tekort aan gekwalificeerd personeel in de bouw. Volgens de Confederatie bedraagt dat tekort “enkele duizenden”, in aannemerskringen wordt gesproken van een tekort van 3000 tot 5000 man.

De wegenbouw wordt het zwaarst door werkloosheid getroffen. In één jaar gingen in deze sub­sector van de bouw ruim 2000 banen verloren. Dat is niet in de eerste plaats een gevolg van de slechtere conjunctuur, maar komt vooral omdat de lokale besturen (gemeenten en provincies) over onvoldoende financiële middelen beschikken om te investeren in het onderhoud van de wegeninfrastructuur.

In de eerste vier maanden van dit jaar verklaarden de rechtbanken in België 2597 bedrijven failliet of 5 procent meer dan in de overeenkomstige periode van 2002. Daaronder bevonden zich 273 bouwbedrijven. Dat is het hoogste aantal in zes jaar. Omdat voor het eerst ook meer grote bedrijven failliet gingen, steeg het verlies van banen in de periode januari­april van dit jaar met 25 procent tot bijna tienduizend.

Referentieperiode

Vorig jaar gingen in heel België 1006 bouwbedrijven failliet, waarvan 316 in de ruwbouw, 275 in de afwerking, 219 in de burgerlijke bouwkunde (infrastructuur) en 195 in de installatie. De spectaculaire stijging van de werkloosheid in België is vooral verontrustend omdat het bij de referentieperiode (augustus 2000) om een tijdelijke seizoensgebonden piek gaat. De maand april is doorgaans een maand waarin de werkloosheid relatief laag is.

Voor de paars­groene regering­Verhofstadt is de stijging van de werkloosheid kort voor de parlementsverkiezingen van 18 mei een zware tegenvaller. Verhofstadt beloofde de bevolking bij zijn aantreden een “actieve welvaartsstaat” en forse daling van de werkloosheid.

Behalve de tegenvallende conjunctuur zijn ook de hoge loonkosten in Belgie een belangrijke oorzaak voor de stijgende werkloosheid. Daarover zijn de werkgevers en verschillende belangrijke economen het roerend eens.

Reageer op dit artikel