nieuws

Aantal zelfstandige straatmakers verdubbelt

bouwbreed

amsterdam ­ De zelfstandige straatmakers zijn razend tevreden over hun beroep. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid schat daarom dat binnen vijf jaar het aantal zzp’ers zal verdubbelen tot 2200.

De roeping van zelfstandige zonder personeel is in de branche van de straatmakers nog populairder dan elders in de bouw. Het aantal zzp’ers nam tussen 1997 en 2002 toe van 400 tot 1150. In hetzelfde tijdvak nam het aantal werknemers af. Van de 10.531 in 1997 geregistreerde straatmakers in loondienst waren er vorig jaar nog 9322 over. Uit het onderzoek van het EIB in opdracht van de Ondernemingsvereniging Bestratingsbedrijven Nederland komt naar voren dat straatmakers vooral zzp’er worden vanwege de zelfstandigheid. Liefst 80 procent geeft aan zelf over het dagritme te beslissen het belangrijkste aspect te vinden van de beroepsuitoefening. Lager op de ranglijst staan de trots iets te kunnen maken (55 procent), afwisseling (45 procent) en de mogelijkheid een hoog inkomen te verdienen (28 procent). Tot de aantrekkelijke aspecten van het vak behoren eveneens de omgang met veel mensen (27 procent), het nemen van risico’s (21 procent) en het tonen van koopmanschap (20 procent).

De zelfstandig werkende straatmakers zijn gemiddeld 37 jaar oud. Van de zzp’ers is slechts 14 procent langer dan tien jaar aan de slag. Vergeleken met hun collega’s in loondienst komen de zelfstandigen in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar relatief veel voor. Zzp’ers jonger dan 25 of ouder dan 45 jaar zijn relatief schaars. Het EIB vermoedt dat de jeugd zich doorgaans te jong vindt om als zelfstandige aan het werk te gaan. De ondervertegenwoordiging van de ouderen is mogelijk een reactie op de wens liever geen lange dagen meer te maken en hoge werkdruk te ontlopen. Wie als zelfstandige de markt op gaat, maakt immers menig uurtje extra.

Meer dan 70 procent van de zzp’ers is minder dan vijf jaar als zelfstandige aan de slag. Een kwart zette zichzelf pas vorig jaar op eigen benen.

Ondergeschikt

Van de zzp’ers geeft 30 procent aan geen speciale reden te hebben gehad om in een specifiek jaar te beginnen. Externe factoren, zoals de economische omstandigheden, blijken een ondergeschikte rol te hebben. Sommigen kijken op de start terug als de vervulling van een wensdroom. Anderen waren het werken voor een baas zat, maakten de stap vanwege de opvolging in het familiebedrijf of hadden financiële motieven.

De meeste zzp’ers pakken als zelfstandige de handschoen op na hun twintigste. Slechts 8 procent begint ouder dan 44 jaar aan het avontuur een eigen bedrijf op te zetten. Gemiddeld steken de jonge ondernemers in het 32ste levensjaar van wal.

Reageer op dit artikel