nieuws

Zorgen over misbruik Holle­Kiezenfonds

bouwbreed Premium

utrecht ­ De fractie van GroenLinks in de Utrechtse gemeenteraad vreest dat speculanten het zogenoemde ‘Holle­Kiezenfonds’ misbruiken om verpauperde monumentale panden op kosten van de gemeente te laten opknappen.

Het fonds werd door de gemeente ingesteld om ‘strategische panden’ in de stad te kunnen aankopen, op te knappen en weer te verkopen. Op deze manier wil Utrecht de vaak monumentale panden voor het stadsgezicht behouden. Uit informatie van de wethouder Verhulst leidt GroenLinks nu echter af dat de gemeente eigenaren van de panden hulp wil bieden bij het opknappen van het gebouw. En daarvan, zo vreest Groen Links, wordt misbruik gemaakt. De fractie verwijst naar het eerste pand dat voor geld uit het fonds in aanmerking komt: een gekraakt, verpauperd gebouw aan de Vismarkt nummer 4.

De eigenaar heeft het gebouw sterk laten verwaarlozen, illegaal tot op het casco gesloopt en monumentale luifels uit de zeventiende eeuw vernield, zo stelt GroenLinks in vragen aan het college. (Legale) krakers zijn met geweld bedreigd, aldus fractielid M. Schuring. “Dergelijk wangedrag van de eigenaar en het laten verpauperen en deels vernielen van het monumentale pand zou feitelijk door de gemeente worden beloond”, aldus de vragen. GroenLinks staat volgens Schuring achter het Holle­Kiezenfonds, maar begrijpt niet waarom dit pand er voordeel uit zou mogen halen. “Dit is subsidieverlening waar wij niet achter kunnen staan”.

Reageer op dit artikel