nieuws

Wonen bij Schiphol en Rijnmond gevaarlijk

bouwbreed

den haag ­ Bewoners bij Schiphol en Rotterdam Rijnmond lopen het grootste risico te overlijden als gevolg van ongelukken met gevaarlijke transporten. Dagelijks neemt de politiek nog verkeerde beslissingen en worden op risicovolle plekken nieuwe huizen en kantoren gebouwd, zoals het Sleutelproject in Breda.

Rampen met duizenden doden zijn ook in kaart gebracht bij de snelwegen A10 (Amsterdam), A28 (Oost­Utrecht), A15 (Rotterdam), A4 (Bergen op Zoom en A17 (Roozendaal). Van de vaarwegen steken Rotterdam Rijnmond, de Oude Maas en de Westerschelde ongunstig af in de analyse van de gevaarlijkste routes in Nederland.

Het gaat uitdrukkelijk om de veiligheid van derden die vlakbij gevaarlijke zones wonen of werken en niet om gebruikers van de routes. De politiek gebruikt de kaarten in de toekomst bij afwegingen om ergens te bouwen. De IPO­rekenmal is bedacht om eenvoudig door te rekenen wat de gevolgen kunnen zijn van gevaarlijke transporten over wegen, vaarwegen of door buisleidingen.

Het gaat veelal om bestaande situaties, in de loop der jaren zo gegroeid. Bij zeer risicovolle plekken geldt dan alleen de mogelijkheid van verplaatsing van de gevaarlijke activiteit. Zoals bijvoorbeeld de chloortransporten van DSM. Een ander voorbeeld is verlegging van de vaarroute van de Westerschelde. De route is zo gevaarlijk dat het onverantwoord is grootschalige nieuwbouw in Vlissingen toe te staan.

Om transport van gevaarlijke routes over de Betuweroute mogelijk te maken is relatief veel gesloopt in een zone van 30 meter langs het tracé. Bij Tiel bijvoorbeeld blijft desondanks een relatief hoog risico bestaan omdat niet bij sloop ook andere factoren meespelen.

Zuidas

Het is praktisch onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten, verklaarde D. van den Brand van het ministerie in een toelichting op de atlassen. Maar met de atlas in de hand zou nog wel eens kritisch gekeken moeten worden naar de plannen voor de Zuidas in Amsterdam.

Ook de A4 Midden Delfland zou wel eens heel ongunstig uit de analyse kunnen komen. Voor snelwegen geldt nu al een bouwverbod van 30 meter en wordt gekeken naar de gevolgen tot op 200 meter van de weg. Overkluizing zoals nu bij de Utrechtse Baan in Den Haag is vanuit risicoperspectief uit den boze.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels