nieuws

Watergedragen verf kwestie van wennen

bouwbreed Premium

overveen ­ Het werken met watergedragen verven is een kwestie van wennen, zowel voor de verwerker als de opdrachtgever. Wie er een tijdje mee heeft gewerkt, weet niet beter. Dat is de mening van dr. B. Alblas van het Centrum voor Onderzoek en Technisch Advies in Overveen.

Alblas reageert hiermee op de bezwaren van de Vereniging van Verf­ en Drukinktfabrikanten (VVVF) tegen de nieuwe Europese Verfrichtlijn, die waarschijnlijk over enkele maanden door de Europese Commissie wordt aangenomen. In deze richtlijn wordt bepaald dat verf voor buitentoepassing niet meer dan 300 gram oplosmiddel per liter mag bevatten. Een onmogelijke eis, vindt de VVVF, want de verven die nu op de markt zijn en die voldoen aan deze eis ­ meestal high solids ­ zijn al technologische hoogstandjes. Er is nog jaren van onderzoek nodig om ze te perfectioneren. In de huidige samenstelling is de technische prestatie in het Nederlandse klimaat niet voldoende, meent de VVVF.

Alblas vindt dat de verfproducenten wel een beetje overdrijven, maar hij begrijpt het wel. “Ze beginnen nu te piepen, omdat ze die 300 grams grens omhoog willen hebben. Ze komen tegen de tijd dat het nodig is, heus wel met de goede producten op de markt. Bij de invoering van de verplichting voor oplosmiddelarme verf voor binnenwerk per 1 januari 2000 is het precies zo gegaan. Eerst een hoop gesputter en nu weet niemand beter.” Alblas wijst op het onderzoek dat sinds 1994 loopt bij het COT naar het gedrag van schilderwerk in de praktijk. Er zijn 77 woningcomplexen en evenzoveel verven van verschillende fabrikanten bij betrokken.

Uit tussentijdse resultaten blijkt dat met de gebruikte watergedragen verven (bijna alle met 125 gram oplosmiddel per liter) minstens even goede duurzaamheidsresultaten worden bereikt als met de traditionele oplosmiddelhoudende verven. Ditzelfde geldt voor de high solids, waarvan er tientallen in het onderzoek zijn betrokken. Deze verven hebben 200 gram tot 400 gram vluchtige organische stoffen per liter. De hoogste waarde hebben de zwaar gekleurde verven. Voor bepaalde kleuren is een maximale ­waarde van 300 gram per liter momenteel inderdaad een nog te hoge eis, zegt Alblas.

Verwerkingscondities

De meningen over de verwerking van watergedragen verven en het technische en esthetische resultaat lopen uiteen, zegt Alblas. Bekend is dat watergedragen producten en high solids kritischer zijn wat betreft de verwerkingscondities. Het vraagt dus wel vakmanschap om ze aan te brengen. De temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn bij het drogen en doorharden van deze typen van groter belang dan bij de traditionele oplosmiddelhoudende alkydharsverven. Verder is een goed voorbehandeling een voorwaarde voor het succes van een watergedragen verf.

Reageer op dit artikel