nieuws

‘Waken voor valkuil van de gezelligheid’

bouwbreed

amsterdam ­ Ontwerpers van openbare ruimten moeten ervoor waken niet in de valkuil van de gezelligheid te vallen. Dat levert alleen maar problemen op voor het beheer. Deze waarschuwing ontviel ontwerper J. Huizer van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van Rotterdam op een studiebijeenkomst van het ministerie van VROM tijdens de vakbeurs Urban Planning in de Amsterdamse RAI.

Huizer was betrokken bij de herstructurering van het Plein 1953 in de Rotterdamse wijk Pendrecht. Deze wijk leed in de jaren negentig erg onder ‘vergrijzing, verkleuring, verjonging en ‘sociaal ongewenst gedrag’. Mede daardoor nam het aantal inwoners en voorzieningen sterk af. In 1995 kwam het definitieve plan voor de aanpak gereed. Het voorzag in de bouw van ouderenwoningen en verbetering van winkels. De maatregelen moesten er ook voor zorgen dat mensen langer op het plein verbleven, zodat het levendiger werd. Onder meer de nieuwe bestrating moest Plein 1953 de ruimtelijkheid teruggeven die de oorspronkelijke ontwerpers voor ogen stond.

De aanpak leverde een parkeergarage op, 325 woningen, 3000 vierkant metere winkelruimte en 1500 vierkante meter accommodatie voor voorzieningen. Na de oplevering eind 2000 bleef de verlevendiging evenwel uit en ook de winkelruimte trok niet de verwachte aantallen ondernemers aan. Ook omdat sinds het verbeteringsplan in de omgeving van het plein veel woningen voor nieuwbouw worden gesloopt. Tekortkomingen zijn wel weer weg te werken, vindt Huizer, mits het plan ruimte openlaat voor toevoegingen en mits daar geld voor apart wordt houden.

Zogeheten ‘sociaal ongewenst’ gedrag is niet met bouwkundige maatregelen te bestrijden. De beheerders van het Plein 1953 menen dat niet de gelegenheid de dief maakt, maar dat de dief de gelegenheid zoekt. Obstakels keren alleen in combinatie met andere maatregelen het misdadige tij. Op dat laatste heeft de verantwoordelijkheid die bewoners en ondernemers voor hun buurt hebben een grote invloed.

Reageer op dit artikel