nieuws

VROM berispt Ermelo voor bouwtoezicht

bouwbreed

den haag ­ De gemeente Ermelo moet bouwcontroles en de mate van toezicht op bouwtechnische voorschriften verbeteren. De totale uitvoering op de wet­ en regelgeving ten aanzien van wonen, ruimte en milieu laat te wensen over, zo blijkt uit onderzoek van de VROM­Inspectie.

De kwaliteit van de afgifte van bouw­ en sloopvergunningen is volgens de Inspectie matig tot slecht. Daar moet onder meer de dossiervorming verbeteren, maar ook de toets aan het Bouwbesluit en Bouwverordening, de bodemtoets, het toezicht op sloop (asbest), de bescherming van nabijgelegen gebouwen en de veiligheid tijdens het slopen kunnen beter. De inspectie stelde tevens vast dat Ermelo een forse inhaalslag moet maken bij het actualiseren van de bestemmingsplannen. Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening moeten deze eens in de tien jaar worden herzien. De gemeente stelt een plan van aanpak op en heeft op korte termijn verbetering toegezegd.

Reageer op dit artikel