nieuws

VNO­NCW: Ontslagkosten via kantonrechter aanpakken

bouwbreed

den haag ­ De werkgeversorganisatie VNO­NCW wil dat het nieuwe kabinet met maatregelen komt om de ontslagkosten omlaag te brengen. Voorzitter J. Schraven zegt in het Financieele Dagblad met name de procedure bij de kantonrechter aangepakt te willen zien. Tegelijk kan er dan volgens hem iets worden gedaan aan de hoge afkoopsommen voor bestuurders.

Een woordvoerster van FNV Bouw stelt in een reactie op zichzelf blij te zijn dat er bij de werkgevers aandacht komt voor de exorbitante afkoopsommen. “Dat is uitstekend”, erkent ze, “maar daaraan hoeft niet te worden gekoppeld dat de handdruk voor werknemers ­ die toch al niet zo riant is ­ ook wordt aangepakt.”

Schraven geeft aan van zijn achterban signalen te krijgen dat de ontslagkosten door de tegenvallende conjunctuur onbetaalbaar worden. Een werkgroep van VNO­NCW studeert momenteel op alternatieven voor de kantonrechterformule. Deze zorgt ervoor dat werknemers bij ontslag een doorgaans bescheiden bedrag meekrijgen. Hoeveel is onder meer afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. Falende of anderszins in ongenade gevallen bestuurders van bedrijven genieten doorgaans veel gunstiger regelingen.

Achterban

Werknemersorganisaties vallen hierover, maar ook uit de achterban van VNO­NCW komt volgens Schraven kritiek op de hoogte van de gouden handdrukken voor topbestuurders. “Daar kijken we naar en voeren we intern overleg over”, aldus Schraven. “In Engeland krijg je bijvoorbeeld niet meer dan een jaar basissalaris mee. Maar dat salaris is wel anderhalf keer hoger. De vraag is: willen we dat?”

De woordvoerster van FNV Bouw vindt die Engelse formule nog altijd heel gunstig voor de betrokkene. “Er is geen ontslagen werknemer die op dit moment zoveel krijgt. Onder het motto gelijke monniken, gelijke kappen zou het misschien een goed idee zijn als die regeling voor iedereen werd ingevoerd.”

Reageer op dit artikel