nieuws

Vloeistofdichte vloer moet voor oktober voldoen aan eis

bouwbreed

dinxperlo ­ De tijd begint te dringen voor eigenaren van vloeistofdichte vloeren die voor 1990 zijn aangelegd. Voor 1 oktober van dit jaar moet een deskundig inspecteur hebben vastgesteld dat de vloeren inderdaad vloeistofdicht zijn. Bij vloeren die tussen 1990 en 2000 zijn aangelegd moet dat voor 2006 zijn gebeurd.

De verplichting komt voort uit een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en is onder meer bedoeld voor alle vloeren waar motorvoertuigen op komen. Die moeten net als vloeren voor bijvoorbeeld bedrijfsterreinen en reststofbergingen voldoen aan de eisen van de PBV/CUR­aanbeveling 65. Onder deze AMvB vallen zo’n honderdduizend bedrijven en locaties. Niet alle ondernemers laten even vlot een inspecteur naar hun vloer kijken. Vrijwel altijd zal die reparaties gelasten en dat kost geld, zegt adviseur H. Brouwer van kitfabrikant SABA uit Dinxperlo. Deze investering levert buiten een bevestiging dat de vloer voor de komende tijd aan de eisen voldoet, weinig rendement op. Bedrijven zullen om die reden de goedkoopste vloeistofdichte afwerking kiezen.

De vele afkortingen van de betrokken instellingen en maatregelen dreigen ondernemers al snel te vloeren. Boven alles moeten ze zich realiseren dat alleen gecertificeerde aannemers een vloeistofdichte vloer mogen maken. Ontbreekt die bevestiging dan keurt de inspecteur de vloer en de aansluitingen van de vloer op de muren af. Voor zover Brouwer weet loopt Nederland in de EU voorop met de vloeistofdichte vloerafwerking. Het Nederlands Instituut voor Bodembeschermende Voorzieningen wil met een reeks activiteiten de belangstelling voor vloeistofdichte vloeren aanwakkeren.

Informeren

Unipro uit Haaksbergen en SABA uit Dinxperlo informeren op 25 april en mogelijk ook op 16 mei deskundige inspecteurs over vloeistofdichte afwerkingen zoals beide bedrijven die aanbieden. Het gaat dan om afwerkingen die voldoen aan de eisen in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming Bedrijfsactiviteiten. Deze richtlijn noemt een vloer en een aansluiting vloeistofdicht wanneer een gemorste vloeistof in een bepaalde periode niet door de vloer heen lekt.

Reageer op dit artikel