nieuws

Versoepeling vestigingsregels geeft starters niet meer kansen

bouwbreed

zoetermeer ­ De versoepeling van de vestigingsregels en de vakbekwaamheidseisen daarin, lijkt nauwelijks invloed te hebben op de overlevingskansen van nieuwe bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van het economisch onderzoeksbureau EIM.

Het Zoetermeerse onderzoeksbureau dat vooral naar het midden­ en kleinbedrijf (mkb) kijkt, noemt het opvallend dat het percentage bedrijven dat binnen 5 jaar na oprichting de activiteiten weer stopt, constant blijft op ongeveer de helft. De overheid heeft de vestigingsregels de afgelopen jaren danig versoepeld teneinde het starten van nieuwe bedrijven te vereenvoudigen.

Een aantal sectoren, waaronder vooral de bouw, heeft hiertegen luid stelling genomen omdat de vakbekwaamheid van nieuwe bedrijven op de tocht zou komen te staan. Ook hoog­ of laagconjunctuur maakt nauwelijks uit. Het relatieve aandeel stoppers is en blijft rond 50 procent schommelen. Wel maakt het volgens het EIM uit voor het aandeel gedwongen stakingen van bedrijven. Tussen 1993 en 2000, een periode van hoogconjunctuur, nam het percentage faillissementen bij de ‘stoppers’ af van 19 naar 10 procent. In 2001 is dit percentage gestegen naar 11, in 2002 heeft deze stijgende trend zich voortgezet.

Koploper

Over een langere periode bezien blijkt de bouw koploper te zijn in startende bedrijven. In 2001 begonnen 262 procent meer ondernemers een eigen bedrijf dan in 1987. Volgens het EIM is dit vooral te danken aan de enorme vlucht die het fenomeen zelfstandige zonder personeel (zzp) heeft genomen.

Reageer op dit artikel