nieuws

Verfindustrie vindt verbod op alkyd te snel en te scherp

bouwbreed Premium

leiden ­ De Europese Commissie beslist na de zomer over de nieuwe Europese Verfrichtlijn, die per 2007 het buitengebruik verbiedt van verf met een te hoog gehalte aan organische oplosmiddelen (alkydverven). De verfindustrie vindt de ingangsdatum te snel en de toegestane grenswaarde te laag. Er zijn momenteel nog geen alternatieven die goed genoeg zijn voor het Nederlandse klimaat.

Alkydverven zijn voor binnentoepassing door beroepsschilders al verboden. Het voorstel voor de nieuwe Europese Verfrichtlijn met het verbod voor toepassingen buiten ligt momenteel bij het Europese parlement voor de medebeslissingsprocedure. De behandeling door het parlement is voorzien in juli, waarna de Europese Commissie de definitieve beslissing neemt.

Als de richtlijn wordt aangenomen, betekent het dat vanaf 2007 de professionele schilder en de consument nergens meer in Europa met alkydlakken buitenwerk kunnen doen. Er gelden in Europa al wettelijke maatregelen voor reductie in de industriële sector. Professionele schilders en consumenten vallen daar nu nog buiten, evenals de autospuiterijen overigens. De Vereniging van Verf­ en Drukinktfabrikanten (VVVF) kan zich uit milieuoogpunt vinden in de voorgestelde aanpak om emissies van vluchtige organische stoffen te beperken. De vereniging vindt het ook belangrijk dat er één geharmoniseerde richtlijn komt.

Bezwaren

Toch heeft de VVVF enkele inhoudelijke bezwaren. Er zullen uitsluitend twaalf in een bijlage omschreven verven op de markt mogen komen. Het gehalte aan oplosmiddelen mag niet liggen boven het voor het product vastgestelde maximum. De bijlage noemt voor elk van de twaalf producten een watergedragen en een oplosmiddelhoudende variant. Voor elke categorie is er een grenswaarde, die in twee fasen gaat gelden. De eerste fase gaat per 2007 in. De volgende in 2010. Het bezwaar van de VVVF betreft de aangegeven limiet van 300 gram oplosmiddel per liter vanaf 2007. Voor 2010 is nog geen maximum bepaald.

Alleen high solids kunnen voldoen aan de grens van 300 gram per liter, zegt de VVVF. Volgens de Europese experts is dit ook momenteel de eindgrens van de technologie. “De high solids die tegen of onder de 300 grams­grens zitten zijn geen succes”, zegt de verfindustrie.

Gevoeliger

High solids hebben andere eigenschappen dan de traditionele alkydlakken. Ze zijn gevoeliger voor verwerking in minder gunstige omstandigheden, in het Nederlandse klimaat een belangrijk punt. De VVVF vindt de grenswaarde te scherp en te snel ingevoerd. Het zou beter zijn de grenswaarde te stellen op 400 gram per liter in 2007 en op 300 gram per liter in 2010. Dan heeft de verfindustrie de tijd om lakken te ontwikkelen die ook voldoen in de Nederlandse situatie. Het FNV vindt de nieuwe Europese wetgeving voor oplosmiddelen in verf een slap gemiddelde. “Een jarenlange strijd van de vakbeweging wordt teniet gedaan,” zei vicevoorzitter K. Roozemond op een symposium in Amsterdam.

De FNV signaleert dat voor bepaalde toepassingen een limiet is toegestaan van maar liefst 750 gram per liter. Deze toepassingen betreffen primers met fixerende en hydrofoberende eigenschappen. Deze middelen worden gebruikt voor het waterafstotend maken van muren en plafonds en voor het beschermen van hout tegen blauwwaas.

Voor de de categorie ‘eencomponent coatings met bijzondere prestaties’ is 600 gram oplosmiddel per liter toegestaan. Dergelijke producten worden gebruikt bijvoorbeeld als grondlak voor zink en aluminium, vloerafwerkingen zoals parket, graffitibestrijding en brandvertraging.

Roozemond: “Het is het oude harmoniseringsliedje, waarbij niet de hoogste norm het vertrekpunt is. Omdat in sommige Europese landen nog volop met die troep wordt gewerkt, is Brussel er maar tussenin gaan zitten.”

Reageer op dit artikel