nieuws

Utrecht geeft particulier geen kans

bouwbreed

amsterdam ­ Particuliere opdrachtgevers krijgen in de provincie Utrecht de minste kans. Dat blijkt uit het rapport ‘Ruimtelijk beleid en bouwproductie’ van het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). In 2001 werd van alle nieuwe huizen in de provincie minder dan 5 procent in opdracht van de toekomstige bewoner zelf gebouwd.

Zuid­ en Noord­Holland en de provincie Flevoland volgen op de voet. Daar wordt iets meer dan 5 procent van alle nieuwe huizen door een particulier neergezet. Zeeland scoort het beste. Bij ruim eenderde van de Zeeuwse nieuwbouw is een particuliere opdrachtgever betrokken. In Friesland, Drenthe en Groningen ligt dat percentage respectievelijk op ongeveer 32, 29 en 28 procent.

In 2001 ging landelijk niet meer dan 16 procent van het totaal aantal verleende vergunningen naar een particulier. In andere landen is dat percentage veel hoger. Zo tekent in Duitsland bij ongeveer 30 procent van de nieuwe huizen de bewoner zelf de bouwcontracten. In Frankrijk ligt dat percentage om en nabij de 40 procent en in België rond de 70 procent.

Het in Den Haag gevoerde ruimtelijke ordeningsbeleid is volgens het EIB de oorzaak van de relatief beperkte ruimte voor particulieren om zelf een woning te bouwen. Door de strakke regie van de overheid zijn er te weinig bouwkavels. Daarnaast zijn de vrij te bebouwen percelen veel duurder dan de kavels die bestemd zijn voor seriematige bouw.

Een ander probleem zijn de Vinex­locaties, waar in 2001 bijna driekwart van de woningproductie werd gerealiseerd. Projectontwikkelaars en bouwers hebben het daar voor het zeggen. Zij werken liever niet met particuliere opdrachtgevers.

Vertraging

Dat verlaagt het marktaandeel, kost meer tijd en verhoogt de kans op vertraging. De kleine kavels in Vinex­wijken vormen een extra belemmering, omdat particulieren de voorkeur geven aan een ruim opgezette woning in landelijk gebied. De regionale verschillen hangen samen met de grondprijs. In 2001 werd in Utrecht 500 euro voor een vierkante meter grond betaald. Deze provincie is daarmee de duurste van het land. Zuid­ en Noord­Holland zitten daar met grondprijzen van tussen de 400 en 350 euro meer dan 20 procent onder. Flevoland vormt een uitzondering op de regel. Daar is een vierkante meter grond zo’n 180 euro waard, hetzelfde niveau als Drenthe en Groningen.

Het geringe aantal woningen dat in de polderprovincie in opdracht van particulieren wordt gebouwd, hangt volgens de onderzoekers samen met de grote Vinex­locaties rond Almere. In die gebieden zijn veel ontwikkelaars actief die voor de markt bouwen.

Reageer op dit artikel