nieuws

Toneeltoren opnieuw op hoogste punt

bouwbreed

hoorn ­ “Wat Heddes Bouw is overkomen, had mij ook kunnen gebeuren. Ik weet alleen nu wel zeker dat deze toneeltoren niet instort, nu niet en nooit niet.”

Dit zei N. van Rij, algemeen directeur van Giesbers­Maasdijken Bouw vrijdag, de dag waarop de aannemer het hoogste punt van schouwburg en congrescentrum Het Park viert. De aannemer werd destijds tweede bij de aanbesteding, na Heddes Bouw. Toen de toneeltoren echter precies twee jaar geleden instortte en de gemeente Hoorn niet meer met Heddes Bouw verder wilde, kwam Giesbers­Maasdijken weer in beeld. De gemeente wilde snel weer aan de gang en koos ervoor in teamverband de schouwburg af te bouwen om een langdurige en kostbare aanbestedingsperiode te voorkomen. Van Rij: “Mede doordat we alweer anderhalf jaar verder waren, moesten we het werk wel helemaal opnieuw begroten.” Probleem daarbij was dat de Arbeidsinspectie de bouwplaats nog niet had vrijgegeven en de begroting daarom voor een deel op aannames tot stand kwam. Van Rij: “Op 19 april 2002 hadden we de kosten op een rij, op 4 mei het contract getekend en vanaf 1 juni zijn we op de bouwplaats neergestreken voor een ‘groeiperiode’ van twee maanden, waarin onze mensen het gecompliceerde werk konden verkennen.”

Inmiddels is het hoogste punt bereikt en overheerst de feeststemming. Maar zorgen maakt Van Rij zich wel: “Het is allemaal prachtig wat onze architecten ontwerpen. Ik zou echter graag zien dat ze bij het ontwerpen al rekening houden met de maakbaarheid.” Ik dit verband erkent Van Rij ook de moeilijkheid die Heddes Bouw heeft gehad bij de bouw van de toneeltoren. “De schouwburg is een prachtig gebouw, maar buitengewoon lastig te maken. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er alleen maar 2D­tekeningen voorhanden waren, terwijl 3D­tekeningen absoluut noodzakelijk zijn om het werk te doorgronden.” Van Rij stelde daarom speciaal voor dit werk een tekenaar aan. Verder geeft de inspanning van TNO en Arcadis na het instorten van de toneeltoren ook de complexiteit van de constructie weer. Van Rij realiseert zich daarom terdege dat het ongeluk dat Heddes Bouw ten deel viel ook hem had kunnen overkomen. “De meeste aannemers hebben die gespecialiseerde kennis met betrekking tot staalconstructies niet in huis en de staalleverancier moet ook van goeden huize komen om aan de hand van tekeningen te zeggen: hier moet een zwaarder formaat bout in dan op tekening staat”, aldus Van Rij. Mede hierdoor vindt hij het zorgelijk en onterecht dat alle verantwoordelijkheid, overigens volgens de UAV, geheel voor rekening van de aannemer komt.

Over de uitvoering zegt Van Rij te werken in een “glazen huis”, iedereen kijkt mee: de politiek, de directies en inwoners van Hoorn. Na een voorzichtige periode van twee weken is van wantrouwen tussen de partijen geen sprake meer. “Het op elke slak zout leggen hebben we overwonnen door eerlijk te zijn en kwaliteit te leveren”, besluit Van Rij. Het werk verloopt geheel volgens planning en Van Rij verwacht de schouwburg voor de kerst op te leveren.

‘Architect moet rekening houden met de maakbaarheid’

Reageer op dit artikel