nieuws

Teams gaan fileprobleem aanpakken

bouwbreed

den haag ­ Daadkrachtige regionale mobiliteitsteams moeten de files te lijf gaan. In elk team moet een nauwe samenwerking vorm krijgen tussen wegbeheerders, bedrijfsleven, openbaar­vervoerbedrijven én consumenten.

Dat stelt de Commissie Mobiliteitsmarkt A4, die opdracht van de minister De Boer (verkeer) de problematiek bekeek rond de A4. Daarvoor werd de regio Haaglanden als voorbeeld genomen.

De commissie onder leiding van ir. D. Luteijn meent dat door zo’n mobiliteitsteam met hetzelfde geld een veel beter resultaat zal worden geboekt. De problemen in de regio wijt zij voor een belangrijk deel aan bestuurlijke versnippering, passiviteit van werkgevers, een ruimtelijke ordening die geen rekening houdt met mobiliteitseffecten en het ontbreken van samenhangend mobiliteitsmanagement. In Haaglanden zijn bijvoorbeeld dertien wegbeheerders actief en drie openbaar­vervoerbedrijven. Een mobiliteitsteam moet voor de hele regio ‘probleemeigenaar’ worden. Het zal op basis van een goede analyse moeten werken aan effectieve oplossingen. In Haaglanden wordt zo’n team nu van de grond getild. Volgens de commissie moet hetzelfde gebeuren voor andere grote stedelijke knelpunten.

In het onderzoek is uitgebreid gekeken naar de rol en de zienswijze van de ‘mobilist’. Bij de weggebruikers stuitte de commissie op “een grote discrepantie tussen de feitelijke fileduur en de beleving ervan”. Vooral het onverwachte oponthoud door bijvoorbeeld ongelukken blijkt tot zeer grote ergernis te leiden. De vertraging door files is gemiddeld 10 tot 12 minuten. Zonder aanvullende maatregelen zou die tijd in tien jaar ten minste verdubbelen. Dat wil zeggen, als alle geplande infrastructuurprojecten doorgaan, zoals de doortrekking van de A4 en Randstadrail.

Bedrijfsleven

De ‘mobilisten’ blijken vooralsnog het openbaar vervoer niet als alternatief te zien. Als redenen noemen zij de langere reistijd en onveiligheid.

De commissie onderstreept dat het bedrijfsleven actiever moet worden betrokken bij toekomstige maatregelen. “Werkgevers zouden zich ­ alleen al vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid ­ moeten conformeren aan de nieuwe aanpak”, is de boodschap.

Reageer op dit artikel