nieuws

Spoorverdubbeling bij Amsterdam rond

bouwbreed Premium

Spoorverdubbeling bij Amsterdam rond

amsterdam ­ Het bestemmingsplan dat de spoorverdubbeling mogelijk maakt ter hoogte van Amsterdam Holendrecht is rond. De Raad van State heeft de bezwaren afgewezen tegen de uitbreiding van twee naar vier sporen over een tracégedeelte tussen Amsterdam en Utrecht van 3,5 kilometer lang.

Een aantal omwonenden van de spoorverbinding vreest geluidshinder als gevolg van de uitbreiding en illegaal gebruik van de bestaande sporen als wachtsporen voor goederentreinen. Maar de Raad van State noemde die vrees ongegrond.

Reageer op dit artikel