nieuws

Ruzie over nieuwe Waalbrug

bouwbreed

den haag ­ Verbreding van de snelweg A50 (Apeldoorn­Den Bosch) tussen Arnhem en Ewijk kost tussen 177 en 672 miljoen euro. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil volgend voorjaar een oplossing kiezen om een einde te maken aan de dagelijkse files. Ondertussen ligt Nijmegen in de clinch met de provincie over een extra brug over de Waal.

Dat blijkt uit antwoorden van minister De Boer (verkeer) op vragen van CDA­kamerlid Bruls. Volgens De Boer is de inhoudelijke studie naar de verbreding van het snelweggedeelte eind dit jaar afgerond. In de duurste variant wordt de snelweg tussen Arnhem en Ewijk helemaal vierstrooks in beide richtingen. Dat betekent dat ook de Waalbrug bij Ewijk moet worden verbreed. De goedkoopste oplossing voorziet in wegverbreding van Arnhem tot aan Valburg. In dat geval blijft de brug in beide richtingen tweestrooks.

Of de Waalbrug bij Ewijk breder moet worden, hangt onder meer af van de plannen die er zijn om de snelweg A73 (Nijmegen­Venlo) door te trekken naar de A15 (Nijmegen­Rotterdam). Die aansluiting is een langgekoesterde wens van de provincie Gelderland. De aansluiting is alleen mogelijk met een nieuwe Waaloeververbinding in het nieuwe snelweggedeelte. Dat zou de verkeersdruk op de A50, een tiental kilometers verderop, fors verminderen.

Het Rijk is bereid mee te betalen aan doortrekking van de A73. Wat dat gaat kosten, is volgens De Boer nog niet bekend. In 2000 beraamde het ministerie de rijksbijdrage op maximaal 226 miljoen euro.

Lent

De minister mengt zich niet in de discussie over de doortrekking van de A73. Het ministerie heeft Nijmegen 90 miljoen euro beloofd voor een vaste oeververbinding over de Waal als compensatie voor de dijkteruglegging bij Lent. Nijmegen wil dat geld besteden aan een stadsbrug in het verlengde van de Energieweg als verbinding tussen de Vinex­locatie Waalsprong en het centrum.

Op de uitleglocatie worden 11.000 huizen gebouwd, waarvan er inmiddels zo’n duizend zijn opgeleverd. De gemeente wil de nieuwe wijk via de brug verbinden met de rest van de stad en heeft inmiddels daarvoor de besluiten genomen. De 90 miljoen van het ministerie is een goede basis voor de financiering. Eind dit jaar verwacht Nijmegen de milieueffectrapportage en andere procedures in gang te zetten.

De provincie daarentegen vindt dat Nijmegen het geld moet gebruiken voor een nieuwe brug in het verlengde van de A73. Dat zou echter betekenen dat de oeververbinding een paar kilometer ten westen van de stad zou komen. Nijmegen voelt daar niets voor en vindt de doortrekking van de snelweg een zaak van de regio en het rijk. De stad vindt een brug ter hoogte van de A73 geen alternatief voor de Waalbrug. Die verkeersader gaat namelijk langdurig dicht om de dijkverlegging bij Lent mogelijk te maken.

De compensatie van 90 miljoen is bedoeld om een alternatief daarvoor te financieren. Het Rijk betaalt het bedrag, omdat de stad volledige medewerking verleent en als uitsparing van kosten voor noodbruggen. Het ministerie heeft geen voorwaarden gesteld aan de plek waar de nieuwe oeververbinding moet liggen. Gemeente en provincie hebben nog even de tijd om verder te ruziën, want de aanpassing van de dijk bij Lent is pas in 2008 gepland. Aan de andere kant moet de nieuwe brug voor die tijd wel af zijn.

Reageer op dit artikel