nieuws

Rotterdam wil alleen nog dure woningen bouwen

bouwbreed

ROTTERDAM ­ Het gemeentebestuur van Rotterdam wil de komende vijftien jaar uitsluitend woningen bouwen voor de middelhoge en hoge inkomens. Volgens de Rotterdamse woonvisie moet de woningbouwproductie bovendien worden opgevoerd tot drieduizend per jaar. Forse tekorten aan duurdere woningen zouden zo versneld kunnen worden opgelost.

Rotterdam heeft een tekort van 18.000 middeldure en 48.000 dure woningen, constateert wethouder M. Pastors. Daartegenover staat een overschot van 58.000 goedkope woningen. ‘Wooncarrière’ maken is daardoor moeilijk en door gebrek aan woonkwaliteit blijkt het voor de Maasstad moeilijk met name het rijkere deel van de bevolking vast te houden.

Ter versterking van de geboden kwaliteit heeft de stad sinds kort een nieuw controlesysteem (‘Rotterdamse Kwaliteit’). Verder wordt strenger gehandhaafd ten aanzien van bouwtechnische kwaliteit en komt er meer ruimte voor particulier initiatief. De komende vier jaar komen 270 vrije kavels beschikbaar, waarvan 150 in Laag Zestienhoven. Rotterdamse woningcorporaties zullen zes pilots uitvoeren met collectief opdrachtgeverschap.

Teneinde het eigen woningbezit te vergroten moeten woningcorporaties en particuliere verhuurders in de periode van 2002 tot 2010 jaarlijks tenminste duizend huurwoningen verkopen. Het eigen bezit zou daarmee kunnen worden opgekrikt van 22 procent nu tot 30 procent in 2010.

Het gemeentebestuur schat de jaarlijks benodigde investeringen op 740 miljoen euro. Onderhandelingen over extra bijdragen van het Rijk zijn in volle gang.

Reageer op dit artikel