nieuws

Risico’s Zwolse projecten onder de loep

bouwbreed Premium

zwolle ­ Het Zwolse gemeentebestuur geeft niet genoeg inzicht in de financiële risico’s die de gemeente neemt met al haar projecten. Die kritiek uiten fractievoorzitters uit de coalitie en oppositie in de Zwolse gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders hebben afgelopen week toegezegd voor de zomer inzage te geven in de financiën van het grondbedrijf en de exploitatierekeningen, maar oppositiepartij VVD wacht daar niet op: de partij benadert een accountant voor een onafhankelijk onderzoek.

De voltallige raad wil helder krijgen of het college niet veel te veel hooi op zijn vork neemt. Oppositiepartij VVD vroeg in september al tekst en uitleg, en vreest zelfs dat het college zelf onvoldoende grip heeft op projecten die de stad uitvoert en in ontwikkeling heeft. Fractievoorzitter P. van Dijk: “Het college overschrijdt voortdurend budgetten en kan geen inzicht geven in de financiën. Dat brengt enorme risico’s met zich mee. We zijn bang dat straks projecten die al aan burgers beloofd zijn, zoals de herstructurering van de wijk Kamperpoort, niet eens meer door gaan.”

In Zwolle spelen momenteel erg veel grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, en niet allemaal verlopen ze vlekkeloos. Voor de herstructurering van de wijk Holtenbroek meldde het college afgelopen week 1,4 miljoen euro overschrijding van de voorbereidingskosten, zeven keer het eerder geraamde bedrag. NS Vastgoed legde een claim van 1,2 miljoen euro neer bij de gemeente in de kwestie rond een plein dat niet aangelegd wordt omdat de onderliggende parkeergarage volgens de gemeente nog niet waterdicht is. De verhuizing van het Deltion College, waarvan het terrein alvast door de gemeente werd gekocht, wordt vertraagd omdat een pomphouder nog uitgekocht moet worden. Extra kosten: 1,25 miljoen euro wegens de vertraging.

Verder zijn er plannen voor woonwijken en bedrijventerreinen, al of niet in uitvoering waarvan nog niet in alle gevallen duidelijk is of de woningopbrengst en de terreinuitgifte de kosten allemaal dekken. Voor andere projecten is nog geen exploitatierekening, maar worden al wel ontwikkelkosten gemaakt.

Zo zijn er studies uitgevoerd en een locatie gekozen voor een nieuw stadion voor FC Zwolle. Volgens VVD­fractievoorzitter Van Dijk is het nog maar de vraag of van alle reeds geopende exploitatierekeningen ook werkelijk 25 procent gedekt is in reserves van de dienst grondzaken. Laat staan dat exploitatierekeningen geopend kunnen worden om reeds gemaakte kosten voor nieuwe projecten weg te boeken.

Voor de VVD is het tijd voor eigen onderzoek. Ook andere fracties hebben vooral kritiek geuit op het uitblijven van de cijfers. Van coalitiepartij GroenLinks/De Groenen zegt fractievoorzitter Henny Willems: “Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat alle plannen bij elkaar miljoenen, zo niet tientallen miljoenen vergen. We vrezen dat de gemeente die niet heeft.” ‘Geen grip meer hebben’ gaat coalitiepartij ChristenUnie te ver, maar wel vindt de partij dat het bestuur ‘te veel hooi op zijn vork neemt’.

Van de verantwoordelijk wethouders John Berends (o.a. grondexploitatie en ruimtelijke ordening) en Jaap Baarsma (o.a. financiën, bedrijfslocaties en A28­zone), verloor de laatste eind vorig jaar al het vertrouwen van de oppositiepartijen vanwege het onvoldoende informeren van de raad over zijn vermeende toezegging aan ABN AMRO.

Wethouder Berends bevestigt niet dat het college momenteel zelf wel het zicht heeft op alle lopende exploitatierekeningen en uitgaven voor toekomstige plannen: “Grondexploitaties worden altijd pas gaandeweg steeds helderder, dat is de normale gang van zaken. Als we het helder in beeld hebben, kunnen we pas concluderen of we toekomstige plannen meer moeten uitsmeren in de tijd, of plannen meer stap voor stap in ontwikkeling moeten brengen.”

VVD vindt tijd rijp voor een eigen onderzoek

Reageer op dit artikel