nieuws

Rijkswaterstaat zet consequenties op een rij

bouwbreed

den haag ­ Rijkswaterstaat piekert zich suf over versoberingen voor de Betuweroute. Enerzijds eist de Tweede Kamer dat de kosten voor de onrendabele lijn niet nog verder oplopen. Anderzijds maken bezuinigingen op belangrijke onderdelen als elektrificatie of tunnelbeveiliging het spoor bij voorbaat kansloos.

Versobering Betuwelijn in studie Uiterlijk begin mei moet de projectorganisatie weten waar zij aan toe is. Anders loopt de aanbesteding van de bovenbouw in het honderd en zal het hele project forse vertraging oplopen. Dat zou verdere kostenstijgingen met zich meebrengen, terwijl het goederenspoor nu al werkt met een begroting van 4,7 miljard euro.

Het megaproject zorgde de afgelopen jaren keer op keer voor verhitting van de gemoederen in politiek Den Haag. Grote boosdoeners zijn de enorme kostenoverschrijdingen en het lage rendement. Minister De Boer (verkeer) heeft het parlement beloofd voor eind deze maand mogelijke versoberingen voor te leggen. De Tweede Kamer heeft tenslotte het laatste woord over de budgetten.

Zelfs afgelopen najaar opperden politieke partijen als D66 en GroenLinks de aanbesteding van de bovenbouw alsnog uit te stellen. Daarvoor is geen meerderheid, maar het parlement dwong bij de minister wel af nog één keer te studeren op de mogelijkheden van versobering.

Bovenleidingen

Het gaat dan om drastische keuzen als het wel of niet aanleggen van bovenleidingen. In theorie is het mogelijk om de spoorlijn alleen geschikt te maken voor diesellocomotieven en de meerkosten voor elektrificatie uit te sparen. Dat heeft echter ook grote gevolgen voor de mogelijkheden van benutting van de lijn en Rijkswaterstaat zet deze momenteel op een rij.

Ook werkt de dienst diverse scenario’s uit voor beveiligingssystemen van de tunnels in het traject. Formeel hoeft het spoor nog niet te voldoen aan de nieuwste Europese normen voor tunnelveiligheid. Daar staat tegenover dat de lijn zich uit de markt prijst als over tien jaar alleen het traject Arnhem­Rotterdam niet voldoet aan de nieuwste eisen. Daarbij geldt het principe ‘hoe strenger de maatregelen, hoe hoger de kosten’.

Rijkswaterstaat rekent verwoed aan de diverse mogelijkheden voor de tunnels onder de Giessen en het Pannerdensch Kanaal en voor de Sophiaspoortunnel. Het ministerie heeft de resultaten uiterlijk eind april/begin mei aan het parlement beloofd. De politieke beslissing die daarop volgt, is lastig. Het draait uiteraard om geld. Enerzijds bestaat de neiging geen cent extra meer te steken in een onrendabel project. Anderzijds kan de lijn zichzelf nooit bewijzen als niet eens een volwaardige verbinding van wordt gemaakt en gaan de vele miljarden, die er nu al in zitten, verloren. De bedoeling is dat de eerste treinen in december 2006 rijden.

Reageer op dit artikel