nieuws

Rechter geeft kartelpolitie tik op de vingers

bouwbreed

den haag ­ De Nederlandse Mededingingsautoriteit moet voorzichtiger te werk gaan bij het vergaren van bewijsmateriaal in haar onderzoek naar verboden bouwkartels.

Dat heeft de Haagse rechtbank gisteren bepaald in een zaak die was aangespannen door HBG Civiel en Van Hattum en Blankevoort. De rechter heeft de NMa verboden nog langer harde schijven van computers te kopiëren om ze vervolgens in alle rust op de burelen van de toezichthouder te doorzoeken. De verdachte bedrijven moeten voortaan in de gelegenheid worden gesteld dit computeronderzoek bij te wonen. Op die manier moet worden voorkomen dat de kartelpolitie privé­stukken of vertrouwelijke correspondentie met bijvoorbeeld advocaten onder ogen krijgt.

Bij een inval enkele weken geleden in kantoren van HBG Civiel en Volker Wessels­dochter Van Hattum en Blankevoort nam de NMa onder meer kopieën van een aantal harde schijven in beslag. De bouwers maakten daar bezwaar tegen omdat de kartelwaakhond op die manier meer gegevens in handen heeft gekregen dan nodig is. Bovendien weten ze niet wat er precies op de harde schijven staat. Alleen met speciale software is dat boven water te krijgen.

De aannemers vinden dat de NMa tijdens de recente invallen sowieso niet specifiek genoeg heeft aangegeven waarnaar ze op zoek was. Kasten, koffers en archieven zouden geheel willekeurig zijn doorzocht. Het onderzoek zou bovendien onrechtmatig zijn geweest, omdat de NMa niet over een rechterlijke machtiging beschikte. De bouwers eisten de vergaarde documenten en bestanden daarom terug.

De rechtbank stelde de bouwbedrijven op die punten echter in het ongelijk. De ambtenaren van de NMa zijn wel degelijk “binnen de grenzen gebleven” en zijn “niet totaal ongericht” te werk gegaan, aldus de rechter.

Verheugd

“Ze hebben kasten, laden en andere bergplaatsen geopend, omdat zij vermoedden dat zich daar documenten bevonden die voor het onderzoek van belang zouden kunnen zijn. Van willekeurigheid kan niet worden gesproken.” De toezichthouder hoeft van de rechter ook niet in detail op te geven welke stukken ze wil inzien omdat “het risico bestaat dat deze gegevens en bescheiden vooraf worden vernietigd of verwijderd”.

De mededingingsautoriteit is zeer verheugd met het vonnis. “De rechter heeft met deze uitspraak aangegeven dat de manier waarop wij ons onderzoek doen, is toegestaan”, zegt een woordvoerder. “Dat is voor ons heel belangrijk. Als de rechter ons geen gelijk had gegeven, zou het opsporen van kartels erg moeilijk zijn geworden.” Een zegsman van HBG laat weten “niet teleurgesteld, maar ook niet blij” te zijn met het vonnis. “We zullen de uitspraak accepteren. Op een uitnodiging van de NMa om het computeronderzoek bij te wonen, gaan we graag in.”

Reageer op dit artikel