nieuws

Provincies leveren tot 2009 genoeg beton­ en metselzand

bouwbreed

den haag ­ De provincies garanderen tot 2009 143 miljoen ton beton­ en metselzand te leveren. Zij komen daarmee hun taakstelling aan het Rijk na. Daarna willen zij alleen nog meewerken aan winlocaties als vooraf functionele doelen zijn vastgelegd. Het tekort wordt voor lief genomen.

De Tweede Kamer moet binnenkort besluiten of zij instemt met de voorgestelde koers om de rijksbemoeienis met winlocaties te beperken en na 2009 helemaal af te zien van taakstellingen aan provincies. Onbetwist is dat daardoor een groot tekort zal ontstaan, maar partijen verschillen van mening over de mogelijkheid van alternatieven, bleek gisteren tijdens een hoorzitting in het parlement.

Oud­staatssecretaris Tommel deed onderzoek naar de problematiek en adviseert het Rijk af te zien van nieuwe taakstellingen. Import uit met name Duitsland, Noordzeezand en alternatieve grondstoffen kunnen in zijn ogen het tekort na 2005 aanzuiveren. De winners hebben daar weinig vertrouwen in en wijzen erop dat ook in omliggende landen toenemende weerstand groeit tegen grootschalige winlocaties. De kwaliteit en haalbaarheid van Noordzeezand is discutabel en alternatieven ontbreken nog.

De provincies voorzien weinig problemen na 2008, maar beloven hun taakstelling tot die tijd na te komen. Tot 2007 gaat het om 11 tot 12 miljoen ton per jaar, daarna slinkt de productie tot 5 tot 7 miljoen ton. Het dreigende tekort van Gelderland wordt opgelost met ‘zandlening’ van acht miljoen ton door Noord­Brabant en Limburg.

Reageer op dit artikel