nieuws

Prestatiegerichte afspraken

bouwbreed

Prestatiegerichte afspraken

U kent toch ook dat spelletje dat de één bij een ander een kort verhaal in het oor fluistert? Na een aantal personen lijkt het verhaal helemaal niet meer op de oorspronkelijke versie. Ik vertel u natuurlijk geen nieuws. We weten al lang dat het maken van afspraken al snel tot verschillende interpretaties kan leiden. Toch zien we de laatste tijd bij de nieuwbouw en het onderhoud een toename van prestatiegericht werken. Moeten we hier geen vraagtekens bij te zetten, want ‘van goede afspraken kan je toch niet weten als je ze niet kunt meten’?

Een simpel voorbeeld. Voor houtrot.of gebreken aan metselwerk bestaat geen norm. Nog erger, het ontbreekt ons zelfs aan een goede omschrijving van wat een element of een bouwdeel is. Een simpele definitie van wat een gevel, een kozijn of een dakrand is, hebben we niet. Datzelfde geldt voor beschermd en onbeschermd werk bij schilderwerk. En wat zijn de kosten van trappenhuizen als we niet kunnen definiëren waar het trappenhuis begint en de onderbouw eindigt? Een onderbouw wordt toch op een ander kwaliteitsniveau onderhouden dan een hoofdtrappenhuis.

Daarbij ontbreekt het ons ook nog aan een goede classificatie van bouwdelen en elementen. De meest bekende is wel de Nl­Sfb classificatie. Maar die is niet compleet. Door geen enkel bedrijf wordt die op dezelfde manier toegepast. En last but not least missen we voor het meten van de kwaliteit ook nog een genormeerde meetlat die kan worden toegepast voor het bouwkundig werk en installaties.

Gelukkig is het OTB in gesprek met opdrachtgevers en onderhoudsbedrijven om te inventariseren hoe de stand van zaken is met prestatiegericht werken. Ook werkt een commissie aan de normering van de conditiemeting. Ons adviesbureau heeft zitting in deze normcommissie.

Toch zien blijkbaar steeds meer aannemers en onderhoudsbedrijven kans om op de eisen van hun opdrachtgevers een prestatiegericht plan te maken. Want alleen dan kunnen ze daarvoor de volledige verantwoordelijkheid nemen. Maar dan moeten ze wel inzicht hebben in de ontwikkeling van gebreken of het afnemen van de functionaliteit, door veroudering en gebruik van de elementen. Anders komen ze een keer voor grote verrassingen te staan. En dan te bedenken dat er al bedrijven zijn die zich willen gaan specialiseren op de taak als ‘accountant’ voor het controleren van prestatiecontracten. Maar dan zullen er eerst nog heel wat normen, kwaliteitslabels en certificaten moeten worden ontwikkeld voor dat werkelijkheid kan worden. Vindt u dat er bij prestatiegericht werken nog te veel beren op de weg staan of heeft u een aantal van die beren inmiddels van de weg gekregen?

Reageer op dit artikel