nieuws

Pessimisme ondernemers ebt weg

bouwbreed

voorburg ­ Het bedrijfsleven veert weer op. Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleert dat de ondernemers de toekomst rooskleuriger zien dan een maand geleden.

De stemmingsindicator staat ­ na minus 6,6 in maart ­ met een negatieve stand van 5,3 in april echter nog steeds op slecht weer.

Het onderzoek van het CBS vond plaats in de eerste twee weken van april, na het uitbreken van de oorlog in Irak. Over vrijwel de gehele linie blijkt de orderontvangst afgenomen. Van de ondernemers in de timmerindustrie verwacht 42 procent duidelijk toenemende bedrijvigheid. Een maand eerder waagde zich nog slechts 32 procent aan rooskleurige voorspellingen.

De 18 procent grote groep die in maart nog klaagde over afnemende werkzaamheden, is geheel opgelost. Netto 10 procent van de timmerbedrijven (een getal waarin de pessimisten weggeschrapt zijn tegen de overmaat aan optimisten) gaf te kennen meer werk om handen te hebben. Een aanzienlijk deel van de timmerfabrikanten vreest dat de prijzen verder zullen wegzakken. In februari maakte slechts 5 procent zich zorgen. De groep ondernemers met rimpels in het voorhoofd is gestaag gegroeid tot 15 procent. Een kwart van de bedrijven houdt rekening met een afslanking van het aantal werknemers. De orderposities liggen op een 22,9 procent lager niveau dan in de zomer van 2000.

Groei

De bedrijven werkzaam in de sector van bouwmaterialen, aardewerk­ en glasindustrie hebben hun activiteiten de afgelopen maanden weer flink opgevoerd. Gaf in februari nog 37 procent krimp aan, in april meldde al weer 21 procent een groei. De verwachting over verdere toename van de bedrijvigheid is ronduit lauw. Tweederde van de ondernemers rekent op een gelijkblijvende orderontvangst bij licht dalende prijzen. In 22 procent van de bedrijven is een afname van de personele sterkte te verwachten.

In de baksteenindustrie wordt de productie langzaam weer opgevoerd. Driekwart van de bedrijven voorziet een gelijkblijvende of toenemende productie bij weer licht stijgende prijzen. Van de producenten van beton, cement en gips rekent netto 11 procent op minder bedrijvigheid. In maart ging nog een kwart uit van een stijgende productie. De sector kijkt met zorg over de grens omdat de klad zit in de buitenlandse orders. Van de ondernemers houdt 28 procent rekening met dalende prijzen.

Verf en inkt

De crisis lijkt de producenten van verf en inkt nauwelijk te treffen. De helft meldt toenemend werk. Een kwart van de ondernemers rekent op verdere groei. Begin dit jaar stagneerden de opdrachten uit het buitenland. Van de ondernemers voorziet 86 procent dat de internationale opdrachten in omvang gelijk blijven dan wel toenemen. In plaats van te schrappen in de werkgelegenheid is ruimte voor lichte groei van het personeelsbestand.

Reageer op dit artikel