nieuws

Parlement eist minister voor bouw

bouwbreed Premium

den haag ­ Een meerderheid in de Tweede Kamer, aangevoerd door CDA en PvdA, houdt vast aan een aparte bouwminister bij het ministerie van Economische Zaken.

Het parlement staat daarmee lijnrecht tegenover het kabinet en vindt sowieso dat het geen daadkrachtig antwoord heeft op de bouwfraude. De reactie van de regering wordt kamerbreed als slap, vlak en onvoldoende ervaren. De Kamer heeft felle kritiek op het tweeslachtige beleid van de regering, bleek gisteren tijdens het debat over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Enerzijds oordeelt het kabinet bijzonder hard over de bouwsector, anderzijds staan daar nauwelijks concrete maatregelen tegenover. Ook vindt de Kamer dat de regering zeer bescheiden de hand in eigen boezem steekt. CDA en SGP wijzen daarbij bijvoorbeeld op de brief van oud­premier Lubbers aan de voorzitter van de Europese Commissie Delors over het ondergronds gaan van vooroverleggen als er een verbod zou komen. De PvdA vraagt zich af hoe het kan dat de hele bouwsector wist dat de mededingingsregels massaal werden overtreden, maar dat de aanbestedende diensten van niets wisten. “Hoe komt het dat de toppen van het bedrijfsleven en de overheidsdiensten, bewust en onbewust , niet op de hoogte waren van deze praktijken?”, aldus Depla.

Veel kritiek is er op de laconieke houding van de aanbestedende diensten. De LPF verbaast zich over de conclusie dat diensten goed op de hoogte zouden zijn, omdat ze wel eens een cursus volgen. VVD­Kamerlid Hofstra denkt dat het hoog tijd wordt voor een nieuw aanbestedingsbeleid en vindt dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat daar met spoed aan zou moeten werken.

Motie

D66 komt met een motie om regionale aanbestedingsdiensten op te richten. Ook de PvdA steunt dit initiatief om gemeenten en kleine aanbestedende diensten ingewikkelde projecten uit handen te nemen en die centraal te begeleiden. Opvallend is dat geen van de partijen, met uitzondering van de SGP, rept over de aanpassing van het huidige UAR. Het kabinet wil nog dit jaar het aanbestedingskader aanpassen en daar lijkt geen parlementair bezwaar tegen. Voor de langere termijn kan de regering op steun rekenen voor een nationale aanbestedingswet.

Het is duidelijk dat de Kamer de mening van de commissie deelt en zich grote zorgen maakt over de traagheid waarmee het OM en de NMa tot vervolging overgaan. Alleen het CDA houdt de deur open voor een collectieve schikking met de bouwsector. Veel andere partijen steunen de houding van het kabinet dat er “geen schikking als een soort generaal aflaat” past. Het debat in de Tweede Kamer wordt vandaag voortgezet.

Reageer op dit artikel