nieuws

Ontwikkelingsplanologie een must en nauwelijks meer een mythe

bouwbreed Premium

apeldoorn ­ Bestuurders en projectontwikkelaars vinden ontwikkelingsplanologie een must, natuurbeschermers spreken nog van mythe. Dat was de uitkomst van een debat op de werkconferentie ‘Ontwikkelingsplanologie: mythe of must?’ georganiseerd door het ministerie van VROM.

De discussie over nut en noodzaak van ontwikkelingsplanologie, bleek uit de wachtlijst voor de conferentie die woensdag in Apeldoorn werd gehouden. Een panel van staatssecretaris Van Geel (VROM), gedeputeerde van Noord­Holland H. Meijdam,directeur campagnes bij Milieudefensie V. Dalm en P. Ruigrok, vice­voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor projectontwikkelingsmaatschappijen (Neprom), moest de vraag beantwoorden die in de titel van de werkconferentie werd gesteld. “Een must, maar let op dat het niet wordt gebruikt voor realisatie van plannen die vroeger niet konden”, waarschuwde de staatssecretaris. Ruigrok was het met hem eens, omdat ontwikkelingen vragen om breed draagvlak. Meijdam vond het een must om elkaars belangen te wegen. Dalm noemde de ontwikkelingsplanologie een mythe. “Eerst moet je goed nadenken hoe je zorgt dat alle partijen gelijkwaardig zijn en gelijke kennis hebben. Als iemand een achterstand heeft, werkt het niet”.

Verevening

Directeur­generaal Ruimte I. Bakker gaf de inzet van het ministerie aan. “Wij willen ruimte bieden waar dat kan. Dat betekent dat we graag een stap mee vooruit zetten, maar dat we even graag een stapje terug doen om niet in de weg te staan.” Bakker pleitte ervoor voor de financiering te kijken naar verevening in gebieden om met de overwaarde op het ene project, andere ontwikkelingen te financieren. Bezorgd is zij over de huidige stagnatie van plannen. “Ondanks de goede wil komen zij niet tot uitvoering. Deels komt dat wellicht door onze eigen regeltjes”, stelde Bakker.

Van Geel denkt niet dat de stagnatie in de regelgeving zit. Hij wijt dat aan jarenlang gebrek aan ambtelijke kwaliteit en kwantiteit. Dalm vindt ook dat te lang is blijven hangen in “het elkaar aanpraten dat de regeltjes een probleem vormen”.

Reageer op dit artikel