nieuws

NMa mag ook invallen in woonhuis

bouwbreed

den haag ­ De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) mag in de toekomst ook invallen in woonhuizen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in uitbreiding van de bevoegdheden van de kartelpolitie. De straf voor tegenwerking bij onderzoek wordt verhoogd van 4500 euro naar 1 procent van de jaaromzet van de onderneming.

Van de aanvankelijke kritiek op de werkwijze van de NMa bleef weinig over tijdens het Kamerdebat over de bouwfraude. Elke kritiek verstomde toen bleek dat de kartelpolitie vorige maand nog bouwers betrapte op illegaal vooroverleg. Inmiddels zijn zes rapporten opgemaakt en lopen nog tien onderzoeken. De recente invallen leiden waarschijnlijk tot een nieuw rapport. De kartelpolitie heeft dertig mensen vrijgemaakt voor onderzoek naar de bouw. Bij het ministerie van Financiën ligt inmiddels een verzoek tot structurele inbedding van een aparte bouwpoot binnen de Nma. De Kamer heeft daar geen enkel bezwaar tegen.

Steun

De NMa kan rekenen op brede steun vanuit het parlement om haar bevoegdheden verder uit te breiden. Invallen in woonhuizen staat hoog op de lijst. Tijdens de openbare verhoren in het kader van de bouwfraude bleek dat schaduwboekhoudingen en andere bewijsstukken van illegaal overleg vaak in auto’s of thuis bij medewerkers zijn bewaard. Het recht op huiszoeking is tot nu toe echter voorbehouden aan Justitie.

Ook de mogelijkheid om ruimten overdag te verzegelen totdat nader onderzoek heeft plaatsgevonden, is een foutje in de wetgeving. Nu mag dat alleen ’s nachts.

Voorts gaan stemmen op om boetes meteen te vorderen en tegenwerking bij onderzoeken zwaarder te straffen. Tegen KWS en Heijmans zijn rapporten opgemaakt voor weigerachtige houding. KWS heeft een boete van 27.000 euro opgelegd gekregen. Een peulenschil voor wie bedenkt dat de boetes voor kartelvorming kunnen oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van een bedrijf.

Reageer op dit artikel