nieuws

NEN­Bouw richt zich steeds meer op onderhoudsmarkt

bouwbreed

delft ­ NEN­Bouw uit Delft gaat zijn activiteiten verder uitbreiden in de richting van het onderhoud van bouwwerken. Een eerste norm is inmiddels in voorbereiding genomen: de conditiemeting van bouw­ en installatiedelen. Nog dit jaar zal het ontwerp hiervan worden gepubliceerd.

“Het initiatief tot deze nieuwe norm is genomen door de Rijksgebouwendienst,” aldus normalisatie­adviseur ir. J.R. van der Zwan van NEN­Bouw, en secretaris van de betreffende normcommissie. “Maar tijdens een workshop, die begin 2002 werd gehouden, bleek dat er ook bij andere partijen in de onderhoudsmarkt veel draagvlak voor bestaat.”

In de norm zal worden vastgelegd op welke wijze de onderhoudkundige staat van een gebouw moet worden bepaald. En wel zo objectief mogelijk. Van der Zwan: “Als op dit moment de onderhoudkundige staat van een gebouw wordt geïnspecteerd, kan de uitkomst van die inspectie mede afhangen van de methode die wordt gehanteerd en de interpretatie van de inspecteur. Die situatie wil de norm voorkomen.” Het resultaat van de conditiemeting is een uitspraak over de ernst, de omvang en de intensiteit van de eventuele achterstand in het onderhoud aan een gebouw of bouwwerk. Op basis daarvan kan onder andere een meerjarige onderhoudsplanning worden opgesteld, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is een onderscheid te maken in het gewenste onderhoudsniveau en de frequentie waarin het onderhoud moet worden gepleegd.

Van der Zwan ervaart dat laatste als een belangrijk voordeel. “Of het nu de RGD, een belegger, een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren is, feit is dat gebouweigenaren en beheerders het onderhoud steeds meer uitbesteden. Met een genormeerde de conditiemeting is het straks mogelijk om de bestaande én de gewenste conditie van een gebouw uniform vast te leggen. Daarmee wordt het dus ook een stuk eenvoudiger om een prestatiecontract met het onderhoudsbedrijf af te sluiten.” Volgens manager Bert Nagtegaal van NEN­Bouw brengt toepassing van de norm ook als voordeel met zich mee dat er een scherp inzicht in de kwaliteit van het bezit mee is te verkrijgen. “Het resultaat van de meting is daarmee hanteerbaar bij verkoop van het gebouw of als onderdeel van een gebouwdossier. Ook kan het onderlegger zijn voor het strategisch managen van je vastgoedportefeuille.”

Makelaars doen nu ook al uitspraken over de bouwkundige staat van een gebouw, erkent hij. “Maar ik waag te betwijfelen of die nu allemaal zo goed bouwkundig onderlegd zijn. Met deze norm voorkom je in ieder geval dat er in een later stadium interpretatieverschillen kunnen ontstaan.”

De norm markeert het begin van een hele reeks van NEN­activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud, aldus Nagtegaal. “Het is een thema dat volop in de belangstelling staat, zowel bij de overheid als bij partijen in de bouw. We hebben daarom een inventarisatie uitgevoerd, en dat heeft een aantal onderwerpen opgeleverd die we in de komende jaren willen gaan oppakken.”

Facility management is daar een voorbeeld van. De norm hierover, de NEN 2748, is in 2001 verschenen, maar inmiddels is een begin gemaakt met het opstellen van een Europese norm. In april en juni houdt NEN introductiecursussen voor NEN 2748. Ondertussen gaat de voorbereiding van de norm voor de conditiemeting voor bouw­ en installatiedelen gewoon door. De definitieve versie wordt naar verwachting in de loop van 2004 gepubliceerd. ‘Voor eerste norm in voorbereiding is veel draagvlak’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels