nieuws

Mega­commissie om aantal wao’ers terug te dringen

bouwbreed

den haag ­ In een poging het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen, heeft minister De Geus (sociale zaken) gisteren de Commissie Werkend Perspectief geïnstalleerd. Doel is beleid en activiteiten te stimuleren teneinde het ziekteverzuim terug te dringen en de wao in toom te houden.

De nieuwe commissie is ontstaan uit de bestaande commissie Arbeidsgehandicapten en Werk en de commissie Psychische Arbeidsongeschikten. Deze laatste commissie worden opgeheven. Volgens de laatste berekeningen zal het totaal aantal mensen met een wao­uitkering in 2004 pieken op 995.000. Het aantal nieuwe arbeidsongeschiktheidsgevallen in de bouw daalde vorig jaar met 7,7 procent naar 93.704. De uitstroom van wao’ers naar werk in de bouw is bijna 4 procent.

Het aantal wao’ers blijft dus net onder het miljoen, maar dat neemt niet weg dat in Nederland in totaal zo’n anderhalf miljoen mensen een arbeidshandicap hebben.

Een toenemend aantal ­ ruim de helft ­ heeft een baan, constateert minister De Geus met genoegen. Arbeidsgehandicapten zijn relatief oude en laagopgeleide mensen. Ruim 60 procent heeft te maken met rug­ en gewrichtsklachten. Bijna een kwart kampt met psychische problemen, schetst te bewindsman de problematiek. Volgens De Geus heeft de nieuwe wetgeving de afgelopen jaren geleid tot meer gehandicapten die werken en minder mensen met een wao­uitkering.

“De ingezette daling van het langdurige ziekteverzuim is voor een groot deel op het conto te schrijven van de Wet Poortwachter, die vorig jaar als resultante van de commissie Donner is ingevoerd. De eerste resultaten zijn zichtbaar in het aantal wao­aanvragen dat in de eerste maanden van het jaar fors is gedaald”, aldus de minister. De nieuwe commissie onder leiding van A. Westerlaken (oud­CNV) en H. de Boer (oud­MKB) moet deze trend verder stimuleren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels