nieuws

‘Machinist merkt fout onmiddellijk’

bouwbreed Premium

nijmegen ­ De ontdekking van de te korte heipalen ­ zoals bij de bouw van de hartkliniek in Breda het geval was ­ noemt directeur Bouten van BFG Schroefpalen uit Nijmegen “een domper voor de branche”. Volgens hem is het boorproces bij een bonafide bedrijf zo ingericht dat fouten praktisch uitgesloten zijn.

De uitvoerder van BFG Schroefpalen maakt dagelijks voor elk werk een uitvoerdersbon, overeenkomstig de specificaties op de bouwtekening die hij overlegt aan de opdrachtgever. Ook de betoncentrale geeft een bon af waarop de kubieke meters beton staan vermeld die specifiek voor een werk zijn bestemd.

Behalve de uitvoerder kent ook de machinist het werkplan. De hoogte van het bouwputniveau is met een laser exact bepaald ten opzichte van de paalpunt. Het nulpunt is het moment dat de punt van de avegaar op het bouwputniveau staat. In de kraan registreert een computer de diepte van de punt van de avegaar tijdens het boren tot op de centimeter, het draaimoment van de avegaar en de betondruk bij het uit de grond trekken van de avegaar. Alle relevante gegevens komen op een papieren uitdraai en worden op diskette vastgelegd. De uitvoerder noteert de nummering van de geboorde palen bij de nummering van de palen op de werktekening. Zo krijgt elke paal volgens Bouten zijn eigen dossier.

Nauwkeurig

“Mocht het in de praktijk fout gaan doordat tijdens het werk blijkt dat er minder beton in het geboorde gat wordt gepompt, dan merkt de machinist dat onmiddellijk en kan direct ingrijpen. Omdat vooraf vrij nauwkeurig vaststaat hoeveel beton benodigd is voor een project valt het daarom des te meer op als er 20 procent minder beton is verbruikt zoals in Breda bij het woningbouwproject.”

Volgens Bouten is het daarom uitgesloten dat gezien het percentage pas na de akoestische meting de te korte palen aan het licht zijn gekomen. “Meer mensen moeten er tijdens het werk van geweten hebben.” Het enige dat hij zich nog kan voorstellen is de verkeerde invoer van gegevens in de computer voor de registratie van de boordiepte of verkeerde invoer van de diameter van het loopwiel op de makelaar die de afgelegde lengte vastlegt. Wanneer de diameter van het loopwiel kleiner wordt ingevoerd dan daadwerkelijk het geval is, registreert het systeem ten gevolge van de opgevoerde omwentelingen meer meters. “Maar ook dan moeten er overal belletjes gaan rinkelen doordat er beton overblijft.”

Software

De software die Bouten gebruikt is overigens niet te beïnvloeden door hemzelf. “De software wordt beheerd door Huisman Electrotechniek uit Druten. Ik ken bovendien de broncodes niet.”

De toegepaste avegaren afkomstig van eenzelfde fabrikant hebben een standaardlengte van 10 meter. De avegaar is het onderste deel dat de grond in gaat en niet de eventuele verleng­ of opzetstukken. Voor de geleiding dient de boorhouder met een hoogte van circa 1 meter onderaan de makelaar, waardoor de uiteindelijke lengte van een avegaar op ongeveer negen meter uitkomt. Een onbevestigde bron vermeldde dat bij het werk in Breda de avegaar niet is verlengd terwijl een diepte van gemiddeld 11 meter vereist was. Dit zou de 20 procent te korte palen kunnen verklaren aldus Bouten.

Hij rekent voor dat bij het woningbouwproject en de hartkliniek in Breda door te kort boren een flinke besparing is te behalen. “Bij elkaar gaat het om ongeveer 900 palen met een gemiddelde lengte van 11 meter. Dat resulteert in een besparing van ettelijke duizenden euro’s.”

Een woordvoerder van Vroom Funderingstechnieken in Oosthuizen beaamt dat herstelwerkzaamheden bij het woningbouwproject op dit moment plaatshebben, maar wilde niet ingaan op de mogelijk oorzaken van de te korte palen.

Vervolg van pagina 1

Reageer op dit artikel