nieuws

‘Maak ondergronds bouwen zichtbaar’

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Jongeren moeten ervan worden overtuigd dat techniek een interessant vakgebied is. Met de goede opleiding kunnen ze dan meehelpen aan duurzame ontwikkelingen in ontwikkelde landen, in landen in ontwikkeling en nog niet ontwikkelde landen.

Dit is de weerslag van de zorgen die bij de United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (Unesco) leven, zoals verwoord en uitgesproken door T. Marjoram op het ITA World Tunnelling Congress 2003 in Amsterdam dat gisteren werd afgesloten. Marjoram is specialist op de devisie Engineering and Technology van de Sectie Wetenschap van de Unesco. Hij had zich in eerste instantie verbaasd over de titel van het congres: ‘(Re)claiming the Underground Space’, maar kon daar toch wel betekenis aan geven indachtig de analogie aan de Hollanders die al jaren land herwinnen op de zee.

Gebruik van ruimte onder de grond wordt inderdaad steeds belangrijker, stelt Marjoram vast. De ruimte boven de grond wordt vaak al zo intensief benut dat ondergronds bouwen een goed alternatief is. Een alternatief dat kan bijdragen aan het verhogen van bereikbaarheid, het beschermen van het milieu en het hoog houden van de kwaliteit van leven. Bedacht moet worden dat kosten van ondergronds bouwen niet los gezien mogen worden van maatschappelijke kosten of kosten voor het milieu.

In de negentiende eeuw is al veel ondergronds aangelegd, toen oudere steden ondergrondse transportsystemen ontwierpen. Dat was ook in de tijd dat voor een stad als Londen werd voorspeld dat de paardenmest tot een onoverkomelijk probleem zou uitgroeien als niets werd gedaan om de situatie te verbeteren. “Vandaag de dag verkeren we in eenzelfde situatie, alhoewel de druk om iets te doen helaas nu minder is, omdat de vervuiling tegenwoordig niet zichtbaar meer is”, liet Marjoram weten. Marjoram stelde vast dat het werkgebied van de ‘engineering’ voor velen onbekend is. Dat is zeker zo als het zich buiten het dagelijkse blikveld, onder de grond afspeelt. Dat daar veel wordt gedaan, is eigenlijk alleen goed duidelijk als zich er een ramp voltrekt. Aan het gebrek aan bekendheid met ‘tunnelling’ in de zin van ondergronds uitvoeren van werk en met techniek in het algemeen moet echter een eind komen.

Motor

Wat op het gebied van bouwen in de ondergrond is bereikt, rechtvaardigt absoluut geen terughoudendheid. Bekendheid en kennis blijven namelijk wereldwijd de motor voor economische en sociale ontwikkeling. Technologisch gezien is er voor vergroten van de bekendheid geen vuiltje aan de lucht. Wel een reële bedreiging vormt volgens Marjoram een mogelijk tekort aan geschoold menselijk potentieel, vooral ingenieurs.

Het afnemend aantal jongeren dat kiest voor opleiding in een technische richting, ook op bouwgebied, baart de Unesco zorgen. Een studie of beroepsopleiding moet krachtig onder de aandacht van jongeren worden gebracht. “Er moet een einde komen aan de ‘onzichtbaarheid’ van het werken onder de grond. We moeten werk maken van de ondergrond”, aldus specialist Marjoram van Unesco.

Reageer op dit artikel