nieuws

KAN geeft woningbouw een zetje

bouwbreed

nijmegen ­ Het Knooppunt Arnhem­Nijmegen gaat met het project Versnelling Nieuwbouw KAN voor zes gemeenten in de regio de diepere oorzaken achterhalen van de stagnerende woningbouw. Deze aanpak dient volgens C. Basten, projectleider volkshuisvesting bij het KAN als voorbeeldproject voor andere gemeenten in Nederland.

Omdat het een experiment is en zo’n regionale analyse van het nieuwbouwprobleem nog niet elders in Nederland heeft plaatsgevonden, heeft het KAN de landelijke Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en het ministerie van VROM gevraagd te participeren in het project. Inmiddels zijn met de gemeenten Rheden, Groesbeek, Zevenaar, Overbetuwe, Wijchen en Beuningen interviews gehouden en concrete bouwprojecten onder de loep genomen.

Het project richt zich in eerste instantie op de middelgrote gemeenten met ongeveer 40.000 inwoners, waarna de kleinere gemeenten volgen. “Die grote redden het wel”, zegt G. Noordewier, burgemeester van Wijchen. Hij heeft eveneens zitting in het college van het KAN­bestuur en omdat Noordewier de portefeuille volkshuisvesting onder zijn hoede heeft, zit hij bovenop het project. De burgemeester verwacht er veel van. “Voor het eerst worden de problemen met woningbouwproductie per gemeente en bouwproject echt goed uitgezocht, benoemd en structureel opgelost.”

Het project is opgezet in navolging van de zogenoemde tempoteams in Nijmegen en Arnhem. Niet te verwarren met de aanjaagteams die zijn voortgekomen uit de door toenmalig staatssecretaris Remkes ingestelde Taskforce Woningbouwproductie. Deze zijn bedoeld om vooral op Vinex­locaties het tempo van de woningbouwproductie op te voeren door onder andere conflicten tussen de verschillende partijen te doorbreken.

Slim

De tempoteams in Nijmegen en Arnhem hebben hetzelfde doel. Alleen wordt geprobeerd dit te bereiken door vooral vooraf slim om te gaan met planbegeleiding en procesmanagement door processen bijvoorbeeld niet op elkaar te laten wachten, maar gelijktijdig te laten starten.

Eind april is de situatie per gemeente in kaart gebracht. Noordewier: “Dan stellen we de diagnose en kijken we welke specialisten we moeten aantrekken.”

Reageer op dit artikel