nieuws

Kabinet breidt regels arbo zelfstandigen uit

bouwbreed Premium

den haag ­ Het kabinet wil de regels voor de arbeidsomstandigheden waaraan zelfstandigen zich moeten houden uitbreiden. Het gaat daarbij om regels die levensbedreigende of anderszins ernstige risico’s moeten tegengaan. Voorbeelden zijn het werken op plaatsen met instortingsgevaar of in ruimtes waar gevaar bestaat voor bedwelming of verstikking.

Op dit moment hoeven zelfstandigen zich alleen te houden aan een beperkt aantal regels, die betrekking hebben op ‘bijzondere gevaren’. Daaronder vallen bijvoorbeeld het omgaan met zeer gevaarlijke stoffen als asbest en het werken aan elektrische installaties. Het kabinet wil met de uitbreiding van de regels bereiken dat zelfstandigen minder worden blootgesteld aan arbeidsrisico’s. Bovendien werken zelfstandigen vaak met werknemers in dezelfde ruimte. “Als zelfstandigen onvoldoende maatregelen treffen”, weet het kabinet, “worden ook de werknemers aan arbeidsrisico’s blootgesteld.”

In het kader van de bestrijding van de administratieve lastendruk is besloten dat zelfstandigen zich weliswaar aan de regels moeten houden, maar geen administratieve verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet krijgen opgelegd.

Reageer op dit artikel