nieuws

Integriteit geborgd in inkoop en aanbesteden

bouwbreed

Integriteit is op dit moment een zeer actueel onderwerp. Bij menige overheid een onderwerp dat weer hoog op de agenda staat, mede naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen van de parlementaire enquête bouwnijverheid. Reden om integriteit in relatie tot het inkopen en aanbesteden eens nader te beschouwen.

In het woordenboek is integriteit vertaald als ‘onkreukbaarheid’. Integriteit blijkt in de praktijk echter lastig ‘grijpbaar’. Wat is integriteit nu precies en vooral, hoe vertaal je dat als overheidsorganisatie naar het inkoop­ en aanbestedingsdomein?

Integriteit is als begrip te omschrijven als het ‘geheel van objectiviteit en transparantie’. Dit is zowel toepasbaar op een organisatie als ook op een persoon. De invulling van integriteit voor een organisatie, heeft direct invloed op het handelen van de medewerker van de organisatie: ‘Wat mag deze persoon nu wel doen en wat druist in tegen de integriteitsregels van een organisatie.’

Om invulling te kunnen geven aan integriteit zijn de definities van objectiviteit en transparantie van belang:

a. ­ Objectiviteit heeft elementen in zich als het niet bevoor­ of benadelen van partijen waar zaken mee wordt gedaan.

Reageer op dit artikel