nieuws

Heijmans: Verboden overleg bestaat nog

bouwbreed

rosmalen ­ Heijmans is in de afgelopen maanden meerdere malen benaderd om mee te doen aan verboden vooroverleg. Daarmee bevestigt het Rosmalense bouwbedrijf vermoedens dat in de bouw nog steeds prijsafspraken worden gemaakt. AVBB­voorzitter Brinkman gaat er voorlopig van uit dat het vooroverleg is gestopt.

“Onze werknemers horen uit de markt dat er nog sprake is van vooroverleg. Ze zijn een aantal keren ook uitgenodigd om te praten over aanbestedingen”, zegt de woordvoerder van Heijmans. Het bouwbedrijf uit Rosmalen benadrukt dat het niet is ingegaan op uitnodigingen mee te doen aan illegaal vooroverleg. Sinds de bouwfraude aan het licht is gekomen, heeft Heijmans intern strenge maatregelen getroffen. Werknemers die door andere bouwers worden gevraagd prijsafspraken te maken, moeten dit melden bij een speciaal in het leven geroepen meldpunt. Dat is tot dusver een aantal keer gebeurd, bevestigt de zegsman van Heijmans.

Minister Kamp (VROM) gaf vorige week tijdens het bouwfraudedebat in de Tweede Kamer al aan dat er nog steeds ongeoorloogde afspraken worden gemaakt in de bouwsector. De bewindsman baseerde zich op informatie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die vorig maand aantekeningen van recent vooroverleg in beslag heeft genomen tijdens invallen bij enkele aannemers.

Ontkennend

Voorzitter E. Brinkman van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) vindt dat de politiek te snel de conclusie heeft getrokken dat bouwers nog altijd onderling afspraken maken. “Ik heb na de uitlatingen van minister Kamp de bedrijven gevraagd of ze nog vooroverleg voeren. Daarop hebben ze ontkennend geantwoord.” De enige gesprekken die de aannemers hebben gevoerd, gingen over de gedwongen ontvlechting van asfaltcentrales, aldus Brinkman. “Maar dat is niet verboden.” De AVBB­voorzitter zegt de bouwondernemingen op hun woord te geloven. Op de vraag welke consequenties hij trekt ten aanzien van zijn eigen positie, als later blijkt dat hij toch is voorgelogen, wil Brinkman niet ingaan. “Ik hoef niet te bewijzen of de bedrijven de wet overtreden, dat is een taak van de NMa.”

Aannemers waarvan wordt aangetoond dat ze ook nu nog deelnemen aan verboden vooroverleg, worden door brancheorganisatie BouwNed uit de vereniging gezet. Dat heeft voorzitter H. Bodewes van BouwNed gisteren bekendgemaakt. Het AVBB drong daar eerder al op aan.

Volgens Brinkman is het van groot belang dat de NMa snel “man en paard” noemt en bewijzen van recent vooroverleg op tafel legt. “Hoe langer er onrust bestaat, hoe slechter dat is.” De kartelpolitie laat zich echter niet in haar kaarten kijken. “Pas als wij rapport opmaken, wordt meer duidelijk”, aldus een woordvoerder van de NMa.

Reageer op dit artikel