nieuws

Habitat­richtlijn bezorgt ook bouwende mens veilige biotoop

bouwbreed

den haag ­ Korenwolven, zeggekorfslakken en knoflookpadden krijgen een eigen plek in het Nederlandse landschap. Een soort veilige havens, waar ze onbedreigd hun gang kunnen gaan. Daarbuiten zullen ze ernstig rekening moeten houden met de beschermde soort mens.

Een bouwproject onverwacht stilleggen is er daar niet meer bij. De lijst met gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Habitat­richtlijn is bijna rond.

De ontwerplijst telt 134 gebieden. Naar aanleiding van bij elkaar zo’n duizend reacties van betrokkenen kunnen volgens minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij nog kleine wijzingen worden aangebracht. Hij verwacht daarvoor nog enkele weken nodig te hebben.

“We kunnen nu niet langer wachten. We moeten nu doorzetten”, waarschuwde hij afgelopen week de leden van de vaste kamercommissie van LNV. Met name VVD­woordvoerder J. Geluk meende dat de aanwijzing van de Habitat­gebieden de plattelandsontwikkeling te veel dreigt te belemmeren. Hij drukte de minister op het hart vooral niet verder te gaan dan de richtlijn voorschrijft. Ook Veermans partijgenoot H. Jager meende dat economische, sociale en culturele belangen zijn ondergesneeuwd door het ecologische belang.

De minister meende echter dat wel degelijk goed naar verschillende belangen wordt gekeken. GroenLinkser W. Duyvendak verzuchtte bij dit onderwerp dat de natuur ook van belang is voor mensen. “Je moet er niet te veel een belangentegenstelling van maken”, gaf hij zijn collega’s te mee.

Te min

Eerdere Nederlandse voorstellen naar aanleiding van de Habitat­richtlijn, in 1996 en 1998, werden door de Europese Commissie als te min beoordeeld. Nederland bleef daardoor in gebreke, met als gevolg dat in de praktijk de wal het schip keert. Veerman meent met de huidige lijst een goed, evenwichtig pakket te hebben waarmee hij in Brussel kan aankomen.

Reageer op dit artikel