nieuws

Grootste valgevaar bij kleine bouwbedrijven

bouwbreed Premium

Komende zomer staat de bouwnijverheid gerichte acties van de arbeidsinspectie te wachten. Zij zal dan expliciet controleren op valgevaar.

Vallen van hoogte is een groot risico, daar kan geen misverstand over bestaan. Bovendien is vallen de meest voorkomende oorzaak van verwondingen en dodelijke arbeidsongevallen. Dat blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, maar ook uit controles van de arbeidsinspectie. Tijdens het project Vinger aan de pols (2001) werden 3608 overtredingen geconstateerd. In 42 procent van de gevallen ging het om valgevaar.

Vanwege de omvang van het probleem gaat de arbeidsinspectie de eerste twee weken van juni en de derde en vierde week van september gericht op valgevaar controleren. De campagne zal zich richten op de veiligheid op bouwplaatsen, vluchtwegen en toegangen naar de werkplek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de keuze en de toepassing van de veiligheidsmaatregelen. Het gaat hier overigens om een Europees project, dat in vijftien landen van de Europese Unie wordt gehouden. Valgevaar is, en dat zal u niet verbazen, ook in de rest van Europa een probleem. Jaarlijks zijn in de EU door een val maar liefst duizend doden te betreuren.

Tekortkomingen

De vraag is in hoeverre de bedrijven in de bouwnijverheid op deze inspecties zijn voorbereid. En dan bedoel ik met name het midden­ en kleinbedrijf, want de arbeidsinspectie zal vooral daar gaan controleren. In die bedrijven zouden de meeste tekortkomingen zijn.

Natuurlijk verschilt het antwoord op deze vraag per bedrijf. Het lijkt me daarom verstandig dat de bouwnijverheid vooral eens kritisch naar zichzelf kijkt. Van arbouw.nl kunt u checklijsten downloaden. Daarmee kunt u projecten eigenhandig op valgevaar controleren. De lijsten voeren langs uiteenlopende punten, zoals de hoogte waarop wordt gewerkt. Is deze 2,5 meter of hoger? Dan zult u altijd maatregelen moeten nemen: randbeveiliging, afdichten met plaatmateriaal of persoonlijke bescherming in de vorm van een valgordel met vallijn.

Reageer op dit artikel