nieuws

De Boer wil geen uitstel Spoedwet wegverbreding

bouwbreed

den haag ­ Minister De Boer (verkeer) maant de Eerste Kamer de Spoedwet wegverbreding snel te behandelen. Hij vraagt de senaat de twijfels opzij te zetten, omdat een voortvarende aanpak van het hoofdwegennet nodig blijft.

De bewindsman doet zijn oproep in antwoord op vragen van de senaat op het miljoenenplan om versneld spitsstroken aan te leggen. “De aanpak van fileknelpunten op de hoofdwegen kan niet wachten tot er een nieuw kabinet is”, aldus De Boer.

Van de grote fracties in de Eerste Kamer staat alleen de fractie van het CDA vierkant achter de spoedwet, terwijl ook steun van de PvdA of de VVD nodig is. Die partijen stemden in de Tweede Kamer wel met het kabinetsvoorstel in. De eigen partij van De Boer, de LPF, zit momenteel niet in de senaat, maar heeft wel bij de leden aangedrongen op een heroverweging. De PvdA twijfelt sterk of het wel slim is nu 380 miljoen euro te reserveren om 150 kilometer spitsstrook aan te leggen, terwijl het achterstallig spooronderhoud veel geld vergt. Volgens De Boer moet een nieuw kabinet zich inderdaad buigen over extra onderhoudsgeld, maar kunnen de spitsstroken daar niet op wachten.

De Boer probeert ook de zorgen over de omwonenden weg te nemen. Vooral de VVD vreest dat die mensen veel meer geluidsoverlast krijgen. De geluidwerende maatregelen zijn bij sommige projecten veel later klaar dan de wegverbreding zelf. De minister wijst erop dat sommige geluidsmaatregelen zonder de spoedwet niet zouden zijn genomen. De Eerste Kamer bespreekt dinsdag de antwoorden van De Boer.

Reageer op dit artikel