nieuws

Corporaties in Flevoland het armst

bouwbreed Premium

naarden ­ De corporaties op Goeree Overflakkee hebben het meeste geld. De erkende instellingen in deze regio beschikken bij een bestand van 5949 woningen over een kapitaaloverschot van 45 procent. De armste regio is Flevoland waar als enige in heel Nederland een vermogenstekort is. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

De corporaties in de polderprovincie kwamen in 2000 ten opzichte van het gecorrigeerde weerstandsvermogen 6,1 procent tekort. Daarmee is het de enige regio waar de erkende instellingen naar het oordeel van het CFV onvoldoende vet op de botten hebben. In het gebied beheren de corporaties 43.070 woningen. In 2005 is Flevoland volgens de berekeningen van het CFV uit de negatieve cijfers. Naar verwachting ligt het vermogen van de corporaties in het gebied rond die tijd 6,9 procent boven het minimum.

Noord­Kennemerland, Stadsregio Rotterdam en Centraal Groningen zijn na Flevoland de armste regio’s. De corporaties in deze gebieden beschikken gemiddeld over een vermogensovermaat van respectievelijk 1,1 procent en tweemaal 2,8 procent. Door de vermogensontwikkeling die voor het komende jaar wordt verwacht, verdwijnt Noord­Kennemerland over twee jaar samen met Drechtsteden en de regio Utrecht uit de toptien van de armste regio’s.

Hoekse Waard is met een vermogensovermaat van 31,2 procent op één na de rijkste corporatie van Nederland. Noordoost­Overijssel en Noordoost­Brabant volgen als derde en vierde met een kapitaaloverschot van 29,4 en 26,8 procent. In 2005 staan de regio’s Noordwest­Veluwe, Zuid­Kennemerland en Rivierenland niet meer in de CFV­toptien. Hun plaatsen worden dan naar verwachting overgenomen door de gebieden West­Noord­Brabant, de Duin­ en Bollenstreek en Noord­Limburg. De bankrekeningen van de corporaties blijven de komende jaren goed gevuld. Het CFV verwacht dat in de armste regio’s het geldoverschot verdubbelt. In de rijke regio’s rekent de toezichthouder op een stijging van ongeveer 25 procent. Voor heel Nederland becijferde het CFV in 2000 een vermogensoverschot van 10 miljard euro. Daarbij gaan de rekenmeesters ervan uit dat het werkelijke weerstandsvermogen van corporaties in Nederland op 22 miljard euro ligt. Het minimale niveau dat nodig is om de corporaties financieel gezond te houden, ligt op 12 miljard euro.

Bij de honderd rijkste corporaties bedraagt de vermogensovermaat gemiddeld per woning 14.100 euro. De honderd armste corporaties komen per woning 2300 euro tekort. De financiële ongelijkheid moet volgens het CFV ingezet worden voor matching van taken en middelen op regionaal niveau. Als deze aanpak niet werkt, zou volgens de onderzoekers gezocht moeten worden naar andere vormen van samenwerking.

Reageer op dit artikel