nieuws

Convenant voor ontwikkeling MAA

bouwbreed Premium

maastricht ­ Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Maastricht Aachen Airport (MAA)­Oost hebben de betrokken partijen een convenant ondertekend.

In dit document zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, verantwoordelijkheden, planvorming, grondverwerving en financiering van het ontwikkelingstraject. De ondertekenaars zijn de provincie Limburg, de gemeenten Maastricht, Meerssen en Beek, LIOF Bedrijventerreinen en de Luchthaven Maastricht.

Het convenant moet leiden tot een gebiedsvisie, een bestemmingsplan en een exploitatieovereenkomst. Het gaat daarbij vooral om de natuurcompensatie, de grondverwerving en de verkeersontsluiting.

Reageer op dit artikel