nieuws

‘Condities Garantiefonds nog veel te onduidelijk’

bouwbreed

naarden ­ De voorwaarden waaronder het Garantiefonds Stedelijke Vernieuwing gaat functioneren zijn niet duidelijk. Initiatiefnemer Aedes, de koepelclub van woningbouwcorporaties, moet van directeur J. van der Moolen van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting op korte termijn helderheid geven over de gevolgen die het investeringsfonds heeft voor de branche.

Van der Moolen maakt zich vooral zorgen over het financieel toezicht. “Hoe is de bijdrage van corporaties aan het Garantiefonds in de regels voor financiële controle in te passen? Daarnaast is niet duidelijk wie de onrendabele toppen betaalt van de woningen die met geld van het fonds gebouwd worden.”

De relatie ten opzichte van al bestaande geldpotjes is volgens Van der Moolen ook onduidelijk. Corporaties die moeite hebben met de financiering van hun nieuwbouw kunnen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor borging van de leningen en bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting voor projectsteun aankloppen. Daar komt nu als derde optie voor extra financiering het Garantiefonds bij.

Volgens Van der Moolen is juridisch gezien het Garantiefonds niet nodig omdat de andere regelingen dezelfde mogelijkheden bieden. “Misschien heeft het wel een psychologisch effect en trekt het corporaties over de streep”, verwoordt de CFV­directeur zijn kritiek.

Het garantiefonds is door de corporaties in het leven geroepen om in de branche geld los te krijgen voor nieuwbouw en herstructureringen. Bij ’s lands sociale huisvesters is wel voldoende geld, maar dat komt maar moeizaam los omdat het niet loont risico’s te nemen. De regeling is het antwoord van de corporaties op de politiek, die hen onder druk zet om met geld over de brug te komen voor de herstructurering van slechte wijken in de grote steden.

Het eigen vermogen van de sector steeg in 2002 met ruim eenvijfde naar 11,7 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag van het CFV. De vermogensovermaat bleef het afgelopen jaar gelijk.

Reageer op dit artikel