nieuws

Co­makership wapen tegen faalkosten bij renovatie

bouwbreed

ijsselstein ­ In de gespecialiseerde aanneming komt het steeds vaker voor dat bedrijven met wezenlijk verschillende activiteiten, voor een vergaande samenwerking kiezen om daarmee grootschalige renovatieprojecten binnen te halen. Nu de bouwsector zijn omzetten voor een belangrijk deel moet zien te halen uit de renovatiemarkt, lijkt dit co­makership een strategisch instrument waarmee aardig kan worden gescoord. De Van Ieperen Groep uit IJsselstein heeft al enige jaren ervaring met de werkwijze.

“Comakers moeten meedenken en verantwoording nemen. We hebben geen behoefte aan partijen die op een rijdende trein willen springen,” zegt directeur Huig van Ieperen van de Van Ieperen Groep. Het bedrijf uit IJsselstein hield zich niet eens zo lang geleden uitsluitend bezig met het voegen van metselwerk in zowel nieuwbouw als renovatie. Tegenwoordig mag de onderneming een groot aantal woningcorporaties tot haar klanten rekenen waarvoor Van Ieperen niet alleen de voegen uitkrabt, maar ook het schilderwerk aanpakt, het dak renoveert en nieuwe kozijnen plaatst.

Buitenschil

De Van Ieperen Groep laat zich het best omschrijven als een gespecialiseerd aannemer voor onderhoud van de totale buitenschil. Het personeel voor deze diverse en specifieke werkzaamheden heeft de aannemer niet op de loonlijst. Gebruikt wordt gemaakt van expertise van andere gespecialiseerde aannemers door middel van co­makership. “Onze opdrachtgevers neigen steeds meer naar one stop shopping. Dat is één argument om voor het co­makership te kiezen. Maar bij onze afwegingen om voor deze samenwerkingsvorm te kiezen heeft het terugdringen van de faalkosten evenveel gewicht in de schaal gelegd,” aldus Van Ieperen.

Bewoonde situaties

“Onze activiteiten richten zich vooral op grootschalig onderhoud in bewoonde situaties. Dat vereist bijzonder grote zorgvuldigheid bij het maken van een planning. Met nauwgezette begeleiding en beheersing van processen proberen we de faalkosten te minimaliseren. Dan praat ik niet alleen over onnodige kosten gemaakt tijdens de uitvoering, maar vooral in het voortraject. Uit onderzoeken komt het telkens weer naar voren: pakweg 80 procent van de faalkosten is terug te voeren op fouten tijdens de voorbereiding. Vaak gaat het om zaken die simpelweg zijn te voorkomen door werkzaamheden onderling op elkaar af te stemmen. De overlast voor de bewoners wil je natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Schilders, dakdekkers of voegers, iedereen moet over diezelfde steiger. Dan moet je gewoon slim plannen.” De winstmarges in de bouw zijn krap en alleen al om die reden is het belangrijk om serieus werk te maken van terugdringing van de faalkosten, benadrukt Van Ieperen.

“We moeten het hebben van efficiëntie. Daarom zijn we enkele jaren geleden het traject van het co­makership ingeslagen. Geen gelegenheidscombinaties waar opdrachtgevers nogal eens op aan willen sturen maar samenwerking tussen partijen waarmee je op basis van gelijkwaardigheid continuïteit nastreeft in de relatie naar elkaar en richting opdrachtgevers. Het comakership moet uitdagen tot een nieuwe manier van denken over het realiseren van bouwprocessen.”

Een voorbeeld van zo’n co­maker is het dakdekkersbedrijf Weijers Eikhout uit Groesbeek. De samenwerking met het dakdekkersbedrijf dateert van drie jaar geleden. De Van Ieperen Groep treedt op als hoofdaannemer en heeft samen met Weijers Eikhout in opdracht van woningcorporaties al vele renovatieprojecten gerealiseerd.

In de achterliggende jaren hebben de Van Ieperen Groep en Weijers Eikhout elkaar leren kennen als betrouwbare en op hun taak berekende partijen. En dat wil bij co­makers ook nog wel eens anders uitpakken, zo heeft Van Ieperen ervaren: “Dan neem je dus afscheid van elkaar. Daarentegen groeit in een gezond comakership de relatie. De kwaliteit van het co­makership met Weijers Eikhout neemt nog steeds toe,” benadrukt Huig van Ieperen.”

Afwegingen

Van een co­maker als Weijers Eikhout wordt verwacht dat alle beschikbare kennis en ervaring wordt ingezet. De keuze voor een co­maker vereist daarom zorgvuldige afwegingen. Huig van Ieperen: “Als gespecialiseerd aannemingsbedrijf dat vooral werkt aan projecten in bewoonde situaties hebben we doorgaans met complexe werken te maken. De omvang en aard van de werkzaamheden vereisen een grote know­how op diverse deelterreinen. Allerlei zaken moeten nauw met de opdrachtgever worden afgestemd en het hele proces dient optimaal begeleid en beheerst te worden. Een comaker moet daarin meedenken, niet op een rijdende trein springen maar een actieve rol spelen. Wat we van onszelf eisen, verlangen we van de co­maker ook. Die partij moet met gedegen adviezen komen, de efficiëntste aanpak voorstellen en de beste kwaliteit leveren.

Kwaliteit

Uitgangspunt is daarbij altijd om binnen het budget zoveel mogelijk product en kwaliteit te bieden voor de klant. Die verantwoordelijkheid moet een co­maker al in de voorbereiding op zich nemen. Dat kan betekenen dat je bij een ingewikkeld werk bijvoorbeeld vooraf besluit om een proefwoning te realiseren. Vervolgens is het moment aangebroken dat je beslist: gaan we zo door of niet. En dan natuurlijk geen gezeur achteraf. Wat je in het voortraject afspreekt, kom je ook na.”

Reageer op dit artikel