nieuws

Brussel naar rechter om IJzeren Rijn

bouwbreed

brussel ­ Voor de tweede keer binnen drie maanden dreigt België Nederland voor de rechter te dagen omdat Nederland volgens de Belgen de IJzeren Rijn “bewust saboteert”.

“België is vooral boos omdat Nederland eerst akkoord ging met een arbitrageprocedure voor het internationaal Permanent Hof voor Arbitrage, maar nu plotseling met een nieuw tracé voor de IJzeren Rijn op de proppen komt. De IJzeren Rijn is de goederenspoorlijn van Antwerpen door Midden­Limburg naar het Ruhrgebied. Terwijl zowel Nederlands als internationaal onderzoek uitwijst dat het oude historische tracé zeker niet de voorkeur geniet”, zegt een woordvoerder van de Belgische premier Verhofstadt. Volgens hem is het nieuwe dreigement bittere ernst.

Mislukt

Nederland en België hadden na een onderhoud tussen de premiers Balkenende en Verhofstadt een arbitrageprocedure afgesproken. Vervolgens gingen ambtenaren van beide partijen rond de tafel zitten om de gemeenschappelijke vragen voor het Arbitragehof op te stellen. Na wekenlang overleg is die poging mislukt. België wil geen vragen over het tracé, omdat daarover met Nederland in 2000 al definitieve afspraken waren gemaakt.

De eerste treinen zouden namelijk een jaar later al proef rijden over de bestaande spoorlijn. België wil alleen een uitspraak van de arbitragerechter over de vraag welk land welke kosten voor zijn rekening moet nemen. Nederland wil het het hele IJzeren Rijn­dossier aan de rechter voorleggen, inclusief de vraag welk tracé het meest geschikt is. Volgens de woordvoerder van Verhofstadt is dat voor België totaal onaanvaardbaar.

‘Gerold’

“Nederland probeert zo het oude tracé te torpederen ten voordele van een nieuw”, zo luidt de Belgische kritiek. Een nieuw traject zou veel duurder uitvallen dan de opknapbeurt en modernisering van de bestaande spoorlijn. Zo zou er aantal tunnels moeten worden aangelegd om milieuhinder te voorkomen.

De Belgische onderhandelaars met Nederland zeggen zich “gerold” te voelen door hun Nederlandse collega’s. “Er is kostbare tijd verloren gegaan. We zijn maandenlang aan het lijntje gehouden”, zo zegt een onderhandelaar.

Reageer op dit artikel